Docházkový systém BIS®

Docházkový systém představuje rychlou a přesnou evidenci docházky zaměstnanců s využitím bezkontaktních identifikačních médií nebo biometrie. Systém nahrazuje ruční způsoby evidence pracovní doby, čímž se výrazně omezuje možnost vzniku nepřesností a chyb, zajištuje efektivnější využívání pracovní doby a přináší časové i finanční úspory při zpracování dat.

Systém BIS® jednoznačně vykazuje aktuální přítomnost zaměstnance i celkový čas strávený na pracovišti a poskytuje tak rychlé a přehledné vyhodnocení odpracované doby (šablony, pracovní kalendáře, evidence přescasů a příplatků apod.). Zpracovaná data o docházce lze tisknout pomocí různých sestav a přehledů nebo exportovat do navazujících, zejména mzdových a personálních, systémů.

Identifikace

Několik základních výhod systému BIS®:

 • usnadnění, zpřesnění a zejména zrychlení zpracování dat

 • zamezení falšování a úprav údajů

 • odstranění doposud používaného únavného a nepříjemného přepisovaní údajů

 • vytváření libovolných šablon a pracovních kalendářů pro různé pracovní skupiny

 • přehledné řešení úkolové mzdy a práce na zakázkách

 • snadná obsluha snímacích jednotek

 • uživatelsky příjemné a nenáročné nastavení přesčasů, příplatků a pohotovostí

 • rychlá informace o aktuální přítomnosti zaměstnanců, návštěv, referenčních vozidel

 • otevřenost s vazbami na další systémy (export, import)

 • přístupová práva a hesla pro povolení úprav záznamů, evidence změn

 • zpřístupnění informací o saldu odpracované doby na snímací jednotce

 • legislativní aktuálnost dle Zákoníku práce

 • jazykové mutace (čeština, slovenština, angličtina a polština)

Části systému tvoří:

Identifikační prvky (karty, klíčenky nebo biometrie)
Snímací jednotky (s klávesnicí nebo bez klávesnice)
Programové vybavení   (komunikační, aplikační software)

Identifikační prvky:

Systém BIS® představuje řešení na poli tzv. multifunkčního využití identifikačních prvků, kdy tentýž identifikační prvek (kartu, klíčenku, otisk prstu, aj.) lze využít v širokém spektru aplikací (docházkový systém, přístupový systém, systém stravování apod.). Prvky jsou dodávány v ruzném provedení, které se liší velikostí a způsobem zapouzdření.

Snímací jednotky:

Pro aplikace evidence docházky a kontroly vstupu jsou určeny především snímací jednotky řady EP400x a HT200x. Obsluha zařízení spočívá pouze v přiblížení identifikačního prvku do blízkosti snímací jednotky. Při identifikaci není nutno médium vyjímat z kapsy nebo tašky, k bezchybnému přectení identifikačního císla (signalizováno změnou textu na displeji a zvukovou signalizací) dojde přes všechny nekovové materiály.

Pro jednoduchou evidenci příchodu a odchodu pracovníků s možností zadání důvodu přerušení pracovní doby je určena snímací jednotka s klávesnicí, pro pouhou evidenci příchodu a odchodu lze použít snímací jednotku bez klávesnice.

Snímací jednotka vybavená klávesnicí a grafickým LCD displejem umožňuje využívání funkcí jako je vkládání přerušení pracovní doby, zjištování salda docházky, zjištení přítomnosti držitele identifikačního prvku v objektu a mnoho dalších doplňkových funkcí podle přání zákazníka (např. telefonní poplatky, výrobní operace atd.).

Programové vybavení:

Standardní verze programového vybavení řeší komplexně problematiku zpracování docházky.

    Hlavní funkce:

 • tvorba a jednoduchá údržba databanky pracovníků, která obsahuje základní personální informace o jednotlivých pracovnících (např. číslo karty, jméno, osobní číslo, středisko)

 • definice pravidel pro správný výpočet odpracované doby (směny, pracovní kalendáře, způsob zaokrouhlování, způsob práce s přesčasy, parametry pružné pracovní doby, typy a vlastnosti přerušení pracovní doby, typy a vlastnosti celodenních nepřítomností, příplatky, pohotovosti, přestávky, přidelené docházkové snímací jednotky apod.)

 • registrace příchodu, odchodu, přerušení pracovní doby a jejich přesné zpracování do souhrnných docházkových listů (registrace a rozdělení odpracované doby podle směn a dnů, denní a měsíční statistiky)

 • tiskové sestavy

 • import / export dat

 • v plné i  LIGHT verzi 

Mám zájem o nabídku               Minimální konfigurace

Kontakty
ESKON s.r.o.
Sídlo:
Vrchní 1568/37
747 05 Opava
GPS:
N49°56.81082'
E17°54.65300'
Tel.:
+420 553 624 055
+420 553 786 811
ID datové schránky:
cvcdxzm

Napište nám