Evidence svozu odpadu

Systém je určen firmám zabývající se svozem komunálního odpadu. Umožňuje přesnou evidenci odvozu odpadu, účtování jednotlivým uživatelům a dává občanům a organizacím jistotu, že při splnění všech závazků bude odpad dle potřeby vyvezen.

Standardní funkce snímací jednotky:

KUKA vůz je vybaven snímací jednotkou řady HT200x, která zaznamenává jednotlivé výsypy. Odpadové nádoby ( popelnice, kontejnery ) jsou osazeny identifikačními disky, které zajistí v okamžiku výsypu jednoznačné určení této nádoby. Snímací jednotka obsahuje seznam odpadových nádob a čísel jejich identifikačních disků, které může daný vůz vysypat. Tímto je zaručeno vysypání pouze nádoby opatřené diskem a povoleným číslem. Provozovatel odvozu má tak jistotu, že všechny výsypy jsou evidovány a tudíž budou vlastníkovi odpadové nádoby účtovány.

Sběr dat je možný také pomocí ručního snímače RS201x, což přináší uživatelům větší komfort a možnost sběru dat z netypizovaných odpadových nádob.

K identifikaci nádoby je použit princip bezkontaktního čtení disku, který zajišťuje správnou činnost systému bez ohledu na stupeň znečištění nádoby nebo vozu, stav počasí a venkovní teplotu.

Po skončení svozu se pořízená data přenesou do softwarové aplikace systému BIS4 Light - "svoz domovního odpadu"  k dalšímu

Přehled základních funkcí softwarové aplikace BIS4 Light:

  • systém umožňuje kódování snímačů podle povolených identifikačních prvků(disků), tzn.omezení pouze na prvky, zavedené v systému

  • možnost omezení výsypu u neplatičů (konkrétní prvky budou v systému označeny jako neplatné)

  • možnost zadání více identifikačních prvků pro konkrétního uživatele a také popisků k prvku

  • volba typu odpadu „komunální“, „tříděný papír“, „tříděný sklo“,…)

  • možnost zadat adresu ke jménu, roztřídit uživatele dle oblastí, aby bylo možné tisknout výstupy za určité „spádové“ oblasti

  • u spádové oblasti nadefinovat náklady na svoz – v sumárních sestavách je pak možné spočítat náklady na svoz konkrétní oblasti

  • tiskové sestavy dle zákazníků, oblastí, typu odpadu, měsíční přehledy svozů k jednotlivým prvkům za dané období, podrobný výpis svozů (tzn. data a časy)

  • filtrování sestav podle zákazníka, oblasti, města, typu odpadu

  • další úpravy a sestavy na základě požadavků objednatele

Kontakty
ESKON s.r.o.
Sídlo:
Vrchní 1568/37
747 05 Opava
GPS:
N49°56.81082'
E17°54.65300'
Tel.:
+420 553 624 055
+420 553 786 811
ID datové schránky:
cvcdxzm

Napište nám