Pochůzkový systém BIS ®

Pochůzkový systém BIS® zajišťuje snadný a rychlý přehled návštěvnosti kontrolních míst pracovníky strážní služby. Systém je vhodný nejen pro kontrolu činnosti pracovníků ostrahy, ale také pro úklidové služby, personál zdravotnických zařízení a další poskytovatele služeb, kteří vyžadují pravidelné pochůzky zaměstnanců s možností jejich evidence a kontroly.

Základní části systému tvoří:

 • identifikační prvky (disky)

 • ruční snímací jednotka

 • programové vybavení ( komunikační a aplikační software )

Identifikační disky jsou umístěny na kontrolních stanovištích, kterými musí pracovník provádějící kontrolní činnost ve stanoveném pořadí a době projít. Způsob zapouzdření mikročipů umožňuje umístění disků do exteriéru i interiéru. Pro zajištění korektního čtení disku je nezbytné odstranění všech předmětů z kovových materiálů nacházející se v blízkosti čtecího pole.

Základem pochůzkového systému BIS® je ruční snímací jednotka RS201x, kterou se osoba provádějící pochůzku identifikuje na všech kontrolních stanovištích v rámci střeženého prostoru (pozn. každý pracovník ostrahy je vybaven také vlastním identifikačním prvkem, jehož identifikací vždy začíná a končí svou obchůzku. Tím je zajištěo rozlišení používání jedné snímací jednotky více zaměstnanci).

Snímací jednotka RS201x je nabízena ve dvou provedeních:

 • RS2010 bez klávesnice s indikací pomocí LED diod

 • RS2011 s LCD displejem a klávesnicí (možnost zadávání údajů při identifikaci)

Obsluha snímací jednotky je jednoduchá a jakékoliv přiblížení snímače k identifikačnímu prvku je signalizováno akusticky (pípnutím) a opticky (probliknutí LED diod/změnou textu na displeji).

Během pochůzky se datum a čas provedené kontroly ukládá do paměti snímače. Po ukončení pochůzky jsou data ze snímací jednotky vyčtena a přenesena do nadřízeného software BIS, pomocí kterého lze kontrolovat plnění povinností příslušného pracovníka ostrahy.

Funkce aplikačního software:

 • definice kontrolních bodů

 • evidence jednotlivých snímacích jednotek a jejich přidělování zaměstnancům ostrahy

 • vytváření kontrolních tras včetně stanovení minimálních časových intervalů mezi jednotlivými kontrolními body (zamezení tzv. "proběhnutí" trasy)

 • plánování pochůzek pro jednotlivé pracovníky ostrahy

 • vyhodnocování pochůzek (sledování splnění pochůzkové činnosti včetně kontroly návštěvnosti jednotlivých stanovišť, sledování časových intervalů mezi jednotlivými kontrolními body apod.

Výhody pochůzkového systému BIS®:

 • rychlá kontrola povinností strážní služby

 • jednoduchá instalace a intuitivní obsluha aplikace

 • rychlá finanční návratnost

 • snadná montáž identifikačního disku (provozní teplota -25 až +85 °C)

 • teplotní odolnost ruční snímací jednotky (-10°C - +45°C)

 • zaznamenání přesného data a času provedené pochůzky

 • licence software dle počtu kontrolních bodů

 • export dat do navazujících systémů

 •  v plné i Light verzi

 • kompatibilita s docházkovým, přístupovým systémem a systémem stravování  BIS4 Light (rozšířením o tyto aplikace získáte komplexní a spolehlivý nástroj řízení Vaší firmy)

 • možnost dodání formou samoinstalačního balíčku (verze BIS4 Light)

Mám zájem o nabídku               Minimální konfigurace

Kontakty
ESKON s.r.o.
Sídlo:
Vrchní 1568/37
747 05 Opava
GPS:
N49°56.81082'
E17°54.65300'
Tel.:
+420 553 624 055
+420 553 786 811
ID datové schránky:
cvcdxzm

Napište nám