Přístupový systém BIS®

Přístupový systém BIS® je profesionální identifikační systém určený pro zabezpečení vstupů a evidenci pohybu osob ve vyhrazených prostorách. Umožňuje v reálném čase omezení vstupu do vytipovaných prostor, kontrolu pohybu a okamžitý přehled o přítomnosti osob v určeném prostoru.

Přístupový systém zajišťuje rychlé a komfortní ovládání dveří, závor, vrat, turniketů a výtahů prostřednictvím vysoce inteligentních snímacích jednotek. Díky své modulární koncepci nabízí efektivní řízení přístupů pro malé firmy i komplexní řešení pro velké korporace.

Zavedením elektronického přístupového systému dosáhnete účinného zabezpečení objektu proti volnému pohybu osob, ochrany majetku a kontroly přístupu k chráněným informacím Vaší firmy.

Základní vlastnosti:

 • nahrazení mechanických klíčů identifikačním prvkem

 • možnost zadání povolených karet

 • možnost zadání časových zón pro jednu povolenou kartu

 • možnost využití klávesnice k zadávání PIN kódu pro vstup povolené karty, což znamená, že musí dojít ke splnění těchto podmínek: povolená karta v povoleném čase a zadání správného PIN kódu)

 • evidence jednotlivých povolených průchodů i neoprávněných pokusů o průchod

 • možnost připojení externí antény pro zvýšení dosahu snímání karty

 • možnost kombinování s evidencí docházky

 • ovládání zámků dveří, turniketů, externí signalizace apod.

Standardní verze programového vybavení řeší komplexně problematiku povolování přístupů a vyhodnocování chování držitelů identifikačních prvků.

Hlavní funkce:

 • přesná evidence průchodů

 • zjišťování přítomnosti

 • sledování pohybu osob

 • vyhodnocení pokusů o přístup s nepovolenou kartou či v nepovoleném čase

 • přidělování přístupových práv jednotlivcům, skupinám

 • možnost definování přístupových práv v čase

 • přidělování krátkodobých přístupových práv

Další moduly:

 • možnost přiřazení ochranného PIN kódu každému pracovníkovi pro zvýšení bezpečnosti

 • možnost vyhodnocování stavu dveří ( otevřené/zavřené )

 • možnost otevření všech dveří současně

 • možnost nastavení délky otevření dveří

 • funkce „antipassback“ (řízené průchody)

 • vyhodnocování přítomnosti první a poslední osoby v objektu s možností ovládat EZS

 • možnost ovládání zabezpečovacích a protipožárních systémů (EZS, EPS)

 • v plné i  LIGHT verzi

Součástí přístupového systému může být modul vjezdů a výjezdů vozidel, který zajišťuje sledování průjezdů vozidel spojené s ovládáním závory či automatických vrat. Vjezdy a výjezdy lze povolit na základě identifikace kartou řidiče nebo vozidla.

Přístupový systém lze také rozšířit o modul evidence návštěv. Jedná se evidenci cizích osob, které přicházejí do objektu. Tyto osoby jsou při příchodu do objektu vybaveny identifikační kartou, která jim umožní vstup do příslušných prostor, výtahu či parkoviště, ale také zaznamená přesný čas příchodu, odchodu, popř. pohybu po budově. Při opakovaných návštěvách jsou návštěvníci evidování v softwarové databázi, která podstatně urychlí opětovné vydávání karet. Tento modul výrazně šetří čas a práci osob na recepcích či vrátnicích.

Mám zájem o nabídku               Minimální konfigurace

Kontakty
ESKON s.r.o.
Sídlo:
Vrchní 1568/37
747 05 Opava
GPS:
N49°56.81082'
E17°54.65300'
Tel.:
+420 553 624 055
+420 553 786 811
ID datové schránky:
cvcdxzm

Napište nám