Systém stravování BIS®

Automatické objednávání stravy se stává stejně potřebným pro efektivní chod firmy jako evidence docházky. Proto nabízíme kvalitní řešení objednávkového, restauračního i kombinovaného způsobu stravování s využitím běžných identifikačních prvků (karet, klíčenek) z jiných aplikací systému BIS®.

Modulárnost hardware a software BIS® umožňuje sestavit nejen rozsáhlé systémy stravování se širokou škálou funkcionalit, ale také jednoduché varianty se základními funkcemi pro organizačně nenáročné provozy.

Cílem systému pro objednávání a výdej stravy je náhrada dosavadního způsobu objednávání a výdeje jídel pomocí papírových formulářů a výrazné zefektivnění provozu jídelny. Je založen na objednávkách jídel podle předem vytvořeného jídelníčku a jejich odběrech v době výdeje. Základními prvky systému jsou objednávkové a výdajové snímací jednotky, software BIS a identifikační prvky.

Základní funkce objednávkové snímací jednotky:

 • zobrazování jídelníčku na displeji

 • objednávání stravy na několik dní dopředu

 • rušení objednávek

 • burza jídel

 • poskytování informací o objednávání stravy (např. kontrola stavu účtu apod.)

 

Výdejová jednotka slouží pro výdej objednaného jídla. Po přiložení karty se zaměstnanci na grafickém displeji jednotky zobrazí objednané jídlo. Současně se obsluze zobrazí číslo jídla určeného k odběru na externím displeji. Tato informace je kombinována se zobrazením zůstatku (počtu porcí) daného jídla a obsluha má tak neustálý přehled o počtu zbývajících jídel. Zaměstnanec obsluhy potvrzuje výdej jídla stiskem tlačítka, čímž se minimalizuje riziko chyb při výdeji.

Abychom zajistili vyšší uživatelský komfort, doplnili jsme systém v oblasti objednávání o možnost komunikace přes webové rozhranní nebo přes PC. Není tedy již nezbytné objednávat přímo na snímací jednotce. Nabízený modul umožňuje například kontrolu svých objednávek, jejich změnu, burzu jídel a ověření odebrané stravy.

Standardní verze programového vybavení řeší komplexně problematiku objednávání a výdeje stravy.

Hlavní funkce:

 • tvorba a jednoduchá údržba databanky strávníků obsahující základní informace o jednotlivých strávnících (např. číslo karty, jméno a příjmení, středisko, dotační šablona aj.)

 • tvorba a jednoduchá údržba databanky dotací (výpočet skutečných nároků na dotaci stravného na základě dat z docházkového systému

 • tvorba a jednoduchá údržba databanky jídel

 • tvorba jídelních lístků

 • sumační sestavy objednaných a odebraných jídel na jednotlivé dny

 • přehled objednané a odebrané stravy jednotlivých strávníků

 • možnost ručního objednání či zrušení objednávky

 • převod požadovaných údajů do mzdového software

 • podklady pro tvorbu faktur

 • v plné i Light verzi

 • kompatibilita s docházkovým a přístupovým systémem BIS4 Light (rozšířením o tyto aplikace získáte komplexní a spolehlivý nástroj řízení Vaší firmy)

 • možnost dodání formou samoinstalačního balíčku

Restaurační stravovaní

Restaurační stravovaní představuje moderní systém volného prodeje, kdy není strávník nucen dopředu učinit v systému objednávku. Jedná se o jednodušší variantu podnikového stravování, kdy nejsou potřeba objednávkové ani výdejové snímací jednotky. Zaměstnanci si přímo před platbou vybírají jídlo z aktuální nabídky. Platbu lze realizovat bezhotovostně na základě personifikace identifikační kartou na registrační pokladně s PC (ta je vybavena snímačem identifikačních karet) nebo v hotovosti. Obsluha pro ovládání poklady používá klávesnici nebo dotykový terminál.

Restaurační stravování umožňuje prodej doplňkového sortimentu různého druhu, případně prodej hlavního jídla (např. minutky) v bufetech či kantýnách.

Systém výrazně urychluje výdej stravy či zboží a držitelům identifikačních prvků přináší větší komfort při placení. Provozovatelům těchto zařízení jsou veškerá pořízená data k dispozici pro další zpracování.

Mám zájem o nabídku               Minimální konfigurace

Kontakty
ESKON s.r.o.
Sídlo:
Vrchní 1568/37
747 05 Opava
GPS:
N49°56.81082'
E17°54.65300'
Tel.:
+420 553 624 055
+420 553 786 811
ID datové schránky:
cvcdxzm

Napište nám