Certifikace

28.08.2010

Systém BIS® je certifikovaný

NBÚ

Národným bezpečnostným úradom - Certifikát č. T3007/2009 zo dňa 19.10.2009, ktorý potvrzuje overenie způsobilosti systému BIS® k ochrane utajovaných skutočností

Systém BIS splňuje podmienky pro:

  • technický prostriedok typu 2 - 4
  • trieda prístupu B.
  • trieda identifikácie 2 a 3,

MO ČR - Skúšobňou technických prostriedkov stráženia - Posúdenie ev. č. 72-09/330/1-10 zo dňa 15.7.2009

zariadenie splňuje požiadavky na stupeň zabezpečenia v triede identifikácie 2 a 3, triede prístupu B, triede prostredia III

zariadenie vyhovuje požiadavkom pre použitie v objektoch Armády ČR

Fyzikálne technickýmým ústavom

pre použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, Certifikát číslo FTZÚ 01 Ex 0455X zo dňa 3.8.2001

Spoločnosť ESKON a.s.

je oprávnená podľa Obvodného banského úradu ku činnosti na el. zariadeniach v objektoch podliehajúcim dozoru štátnej banskej správy, Oprávnenie číslo 50/2001 zo dňa 7.6.2001

« späť

Kontakty
ESKON s.r.o.
Sídlo:
Vrchní 1568/37
747 05 Opava
GPS:
N49°56.81082'
E17°54.65300'
Tel.:
+420 553 624 055
+420 553 786 811
ID dátové schránky:
cvcdxzm

Napíšte nám