Aplikácie v priemysle a sledovanie efektivity práce

 

Aplikácie v priemysle

Slúži na identifikáciu predmetov, napr. paliet, prepravných kontajnerov a pod. Cieľom ponúkaného riešenia je dosiahnuť vysokú úroveň automatizácie výrobných procesov a tým zvýšiť efektivitu, znížiť prevádzkové náklady a minimalizovať množstvo chýb spôsobených ľudským faktorom. Aplikácia je vhodná predovšetkým pre spoločnosti z oblasti výroby, logistiky a dopravy.

Každý predmet je vybavený identifikačným prvkom, ktorý zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu v rámci výrobného procesu. Na zber a ukladanie dát odporúčame nami vyrábané ručné snímacie jednotky radu RS201x. Všetky získané dáta je možné ďalej spracovávať v aplikačnom softvéri a štatisticky vyhodnocovať.

Pre pripojenie k riadiacim strojom vo výrobe a v iných aplikáciách vyžadujúce iba identifikáciu kartou navrhujeme využitie snímacej jednotky ISU1043. Jej vlastnosti umožňujú ovládanie (zapnutie/vypnutie) stroja a sledovanie času činnosti.

   

Sledovanie efektivity práce

Sledovanie odpracovaného času v jednotlivých strediskách alebo zákazkách napomáha vedeniu spoločnosti sledovať a vyhodnocovať efektivitu práce jednotlivých zamestnancov firmy.

Systém umožňuje zber dát o vykonávaných výrobných operáciách priamo na pracoviskách pomocou snímacích jednotiek radu EP400x alebo HT200x. Získané dáta sa prenášajú do nadriadeného softvéru, kde sú štatisticky vyhodnocované.

Pre zákaznícke systémy, ktoré vyžadujú identifikáciu kartou, navrhujeme využitie snímacej jednotky ISU1043.

Základné funkcie programu:

  • sledovanie odpracovaného času v jednotlivých nákladových strediskách

  • sledovanie odpracovaného času na zákazkách (projektoch)

  • možnosť ručného rozdelenia jednotlivých hodnôt (odpracovaný čas, príplatky atď.) na nákladové strediská

  • export do mzdového systému

  • prispôsobenie programu individuálnym požiadavkám zákazníka

Tento systém je koncipovaný ako súčasť komplexného riešenia identifikačných systémov dodávaných spoločnosťou ESKON, s.r.o. Preto možno jeho výstupy účelne využiť aj pri výpočte miezd v kombinácii s dochádzkovým softvérom a ďalšími aplikáciami.

Mám záujem o ponuku              Minimálna konfigurácia

Kontakty
ESKON s.r.o.
Sídlo:
Vrchní 1568/37
747 05 Opava
GPS:
N49°56.81082'
E17°54.65300'
Tel.:
+420 553 624 055
+420 553 786 811
ID dátové schránky:
cvcdxzm

Napíšte nám