Certifikáty

Systém BIS® je certifikovaný

MO ČR - COTPS

  • MO ČR - Certifikačný orgán technických prostriedkov zabespečenia vydal dňa 8.10.2012 Certifikát ev.číslo 108/5-86, ktorý potvrdzuje, že výrobok je certifikovaný podľa certifikačného systému 1b Pokynu ISO/IEC 67 a certifikačných postupov NBÚ verzie 2012

  • systém kontroly vstupu BIS® vyhovuje použitím pre triedu identifikácie 2 a 3, triedu prístupú B a triedu prostredia I - III 

MO ČR - Skúšobňou technických prostriedkov stráženia - Posúdenie ev. č. 72-12/1-10 zo dňa 20.7.2012

  • zariadenie splňuje požiadavky na stupeň zabezpečenia v triede identifikácie 2 a 3, triede prístupu B, triede prostredia III
  • zariadenie vyhovuje požiadavkom pre použitie v objektoch Armády ČR

Fyzikálne technickýmým ústavom

  • pre použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, Certifikát číslo FTZÚ 01 Ex 0455X zo dňa 3.8.2001

Spoločnosť ESKON

je oprávnená podľa Obvodného banského úradu ku činnosti na el. zariadeniach v objektoch podliehajúcim dozoru štátnej banskej správy, Oprávnenie číslo 50/2001 zo dňa 7.6.2001

Certifikáty

Kontakty
ESKON s.r.o.
Sídlo:
Vrchní 1568/37
747 05 Opava
GPS:
N49°56.81082'
E17°54.65300'
Tel.:
+420 553 624 055
+420 553 786 811
ID dátové schránky:
cvcdxzm

Napíšte nám