Jednostki czujnikowe RS201*

RS201* – służy do ogólne ewidencji osób lub przedmiotów za pomocą czipa RFID. Idealnie nadaje się do kontroli działalności służby bezpieczeństwa, do ewidencji zbiórki odpadów z gospodarstw domowych lub do monitoringu pracowników.

RS201* – czytniki wyposażone są w pamięć RAM przeznaczoną do przechowywania danych, interfejs komunikacyjny RS232 oraz w antenę integrowaną o zakresie zgodnym z zastosowaną technologią.

RS201* – przedłużenie czasu eksploatacji czytnika RS201* w (na baterie) rozwiązane jest za pomocą automatycznego wyłączania w chwili przerwy w działaniu. Czas ten można ustawię w zakresie 10-120 sekund od ostatniego naciśnięcia klawisza ew. od przeprowadzenia ostatniej identyfikacji.

Warianty jednostek RS201*:
RS2010 – bez klawiatury z indykatorem LED. Identyfikacja elementu sygnalizowana jest akustycznie (pisknięcie) lub optycznie (mignięcie diody LED).

RS2011 –  z wyświetlaczem LCD i klawiaturą. Identyfikacja elementu sygnalizowana jest akustycznie (pisknięcie) lub optycznie (zmianą tekstu na wyświetlaczu).

 

Jestem zainteresowany