Čtečky řady RS201*

RS201* – slouží k evidenci osob nebo předmětů s využitím RFID čipu. Nejčastěji jsou využívány pro kontrolu pochůzkové činnosti bezpečnostní služby, pro evidenci svozu domovního odpadu nebo pro evidenci docházky.

RS201* – jsou vybaveny zálohovanou pamětí RAM pro ukládání údajů, komunikačním rozhraním RS232 a integrovanou anténou s dosahem dle použité technologie. Díky automatickému vypínání v době nečinnosti jednotky (nastavitelná v rozsahu 10-120 vteřin) se prodlužuje čas provozu na baterie.

RS201* – lze je doplnit také dokovací stanicí TCP/IP a napájecím adaptérem. Dokovací stanice slouží ke komunikaci s PC a k dobíjení akumulátorů v jednotce. Mezi snímačem a dokovací stanicí probíhá komunikace pomocí Bluetooth.

Varianty čteček řady RS201*:

RS2010 – bez klávesnice s indikací pomocí LED diod. Správné přečtení karty je signalizováno akusticky (pípnutím) a opticky (probliknutím LED diod).

RS2011 – s LCD displejem a klávesnicí. Identifikace prvku na snímači je signalizována akusticky (pípnutím) a opticky (změnou textu na displeji).

 

Mám zájem o nabídku