Je v poriadku zverejňovanie evidencie dochádzky on-line?

Problematikou zverejňovanie evidencie dochádzky zamestnancov mestských úradov na internete sa zaoberá článok na webe Česká justície. Úrad na ochranu osobných údajov tento postup nepovažuje za vhodný a zobrazovanie, kto menovite je alebo nie je prítomný na pracovisku, odsúdil.

« zpět