JOB SHARING: Vzájomne využívame nielen pracovné miesta, ale máme aj spoločné hodnoty

Dňa 22. 9. 2015 sa v Prahe uskutočnil medzinárodný seminár k projektu METR, organizátorom ktorého bol Fond ďalšieho vzdelávania, p. o. Ministerstva práce a sociálnych vecí. Projekt sa zameriava na spoločné využívanie pracovných miest s cieľom analyzovať a vyhodnotiť podmienky a formy spoločne využívaných pracovných miest v ČR a zahraničí, pričom cieľovou skupinou je MPSV a Úrad práce ČR.

Konateľka spoločnosti ESKON, s. r. o., pani Hana Malurová, tu prezentovala dlhoročné skúsenosti svojej firmy s flexibilnými formami práce, a to vrátane spoločne využívaných pracovných miest. Firma ich s úspechom ponúka svojim zamestnancom v rámci zosúladenia pracovného a rodinného života: „Vďaka job sharingu v ESKONe zapájame nielen rodičov s malými deťmi, ale aj osoby so zdravotným postihnutím späť do pracovného procesu, a to všetko podnikáme dlhodobo bez akejkoľvek podpory zo strany štátnej správy“.

Viac o JOB SHARINGU sa môžete dočítať napríklad na portáli www.fleximetr.cz.

« zpět