Podporujeme študentov

Naša spoločnosť podporuje vzdelávanie študentov v technických odboroch. Aktuálne ide najmä o dve formy pomoci:

Finančná podpora žiakov ZŠ – prispeli sme deťom na cestovné a vstupné pri ceste do ostravskej hvezdárne a Vedecko-technologického parku Ostrava.

Odborná/organizačná podpora študentov SŠ – v uplynulých 2 rokoch sme umožnili rad odborných praxí a seminárnych prác stredoškolským študentom v odbore IT.

« zpět