Evidencia návštev a Modul Termo

Modul TERMO

V súvislosti s pokračujúcimi COVID-19 opatreniami v Českej republike a na Slovensku ponúka ESKON preventívne opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov.

Viac informácií nájdete tu.

Evidencia návštev

Ide o vhodný doplnok prístupového systému slúžiace na evidenciu cudzích osôb, ktoré prichádzajú do objektu. Tieto osoby sú pri príchode vybavené identifikačnou kartou, ktorá im umožní vstup do príslušných priestorov, výťahu či parkovisko vrátane zaznamenanie času príchodu / odchodu, popr. pohybe po budove. Pri opakovaných návštevách je možné využiť uložených údajov v databáze, čo podstatne urýchli opätovné vydávanie kariet. Tento modul výrazne šetrí čas a prácu osôb na recepciách či vrátniciach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento modul umožňuje:

  • rozlíšenie dlhodobé / krátkodobé návštevy

  • povolenie prístupov návšteve

  • tlač návštevného lístku / potvrdenie podpisom

  • využitie ručné čítačky RS201x pre autonávštěvy

  • rozšírenie o školenie BOZP pre návštevy (vhodné v spojení s turnikety)

 

Mám záujem o ponuku          Minimálna konfigurácia