Personalistika a BOZP

modul DOMA                                    modul OOPP

modul Anketa                                 modul Návštěv

modul TERMO                                   modul test COVID-19

modul Evakuácie                                modul EVZA

modul Potlač kariet

 

modul DOMA

 • modul DOMA (Správa dokumentov/Riadená dokumentácia) ponúka prehľadnú elektronickú evidenciu a správu dokumentov v rámci firmy.
 • pomocou modulu je možné rozosielať dokumenty zamestnancom na email, a to či už pracovný alebo súkromný.
 • u vybraného dokumentu je možné nastaviť aj termín, do kedy sa má zamestnanec s informáciami v dokumente zoznámiť.
 • cez odkaz v emaile sa zamestnanec dostane na jemu určený dokument na prečítanie. Zároveň dôjde k automatickému záznamu v BIS®, že bol dokument zamestnancom zobrazený = prečítaný.
 • optimálne je toto riešenie pre rozosielanie obežníkov, smerníc či návodov k novým strojom, technológiám a BOZP.

 

modul EVZA

 • modul EVZA (Evidencia zapožičaných predmetov) umožňuje prehľadnú elektronickú evidenciu zapožičaných predmetov, ako sú kľúče, pracovné pomôcky, výrobné zariadenia, telefóny, tablety, notebooky a ďalšie.
 • bezkontaktný identifikátor zamestnanca (karta/kľúčenka) sa použije aj na zapožičanie a vrátenie predmetov. V elektronickej evidencii je tak uložená informácia, či je predmet k dispozícii, alebo už bol zapožičaný inej osobe. Modul Evidencia zapožičaných predmetov nájde uplatnenie vo výrobných procesoch alebo skladoch vašej spoločnosti.
 • ESKON reaguje na tento dopyt a ponúka vhodné rozšírenie existujúcich prístupových systémov BIS®.
 • modul je doplnený čítačkou AL1041usb, ktorá slúži na identifikáciu a zároveň potvrdenie vypožičania alebo vrátenia predmetu.

 

modul Anketa

 • aplikácie dochádzka a stravovanie je možné doplniť aj o modul Anketa, ktorý slúži na vyhodnotenie ankiet zamestnancov, vrátane exportu dát, sčítanie a tvorby grafov. Modul je možné využiť na ľubovoľnom PC či dotykovom termináli TC01 alebo MT.

 

modul Evidencia testovania COVID-19

 • v rámci aplikačného softvéru BIS4 PRO vznikol nový číselník Termíny zoznamy. Ten umožňuje vygenerovať zoznam osôb, ktoré by mali byť daný deň testované na COVID-19.
 • ďalej je možné zobraziť zoznam osôb, ktorým k zvolenému dátumu vyprší termín, prípadne už vypršal. Zároveň je možné vykonať kontrolu na prítomnosť danej osoby, či má na daný deň naplánovanú smenu alebo neprítomnosť. Osoby bez zmeny je možné zo zoznamu odfiltrovať.

 • v prípade doplnkového modulu Online info pribudla možnosť zapnúť sledovanie prepadnutých termínov, tzn. pri prechode cez sledované snímače je možné odchytiť osoby, ktorým už prešiel termín kontroly na COVID-19.

 

modul TERMO

 • v súvislosti s pokračujúcimi COVID-19 opatreniami v Českej republike a na Slovensku ponúka ESKON preventívne opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov.

Viac informácií nájdete tu.

 

 

modul Evidence návštěv

 • základným aplikáciám systému BIS® ponúkame samostatné moduly, ktoré ocenia predovšetkým personalisti a security manažéri.
 • je vhodným doplnkom prístupového systému. Slúži na evidenciu cudzích osôb (návštev), ktoré prichádzajú do areálu. Návštevy sú pri príchode vybavené identifikačnou kartou, ktorá im umožní vstup do príslušných priestorov, výťahu či parkoviska vrátane zaznamenania času príchodu/odchodu, príp. pohybu po budove.
 • pri opakovaných návštevách je možné využiť uložené údaje v databáze, čo podstatne urýchli opätovné vydávanie kariet.

 

Dochádzkový a prístupový systém BIS® odporúčame rozšíriť o modul školenia BOZP pre zamestnancov aj návštevy (vhodné v spojení s turniketmi).

 

 

 

 

 

 

Modul návštevy výrazne šetrí čas a prácu osôb na recepciách či vrátniciach a umožňuje:

 • rozlíšenie dlhodobej / krátkodobej návštevy,
 • povolenie prístupov návšteve,
 • tlač návštevného lístka / potvrdenie podpisom PP01,
 • využitie ručnej čítačky RS201* alebo Modul TABLET pre autonávštevy.

 

modul Evakuácia

 • modul Evakuácia slúži na zobrazenie a tlač aktuálneho stavu prítomných osôb podľa vytvorených skupín objektov (budov).

 • hneď ako je osoba pridelená niektorému zo stredísk, je automaticky v prípade jej prítomnosti zobrazená v zozname. U prítomných osôb je možné dohľadať aj osoby z modulu návštev.
 • je možné nastavenie príchodových aj odchodových snímačov, ktoré budú pretáčať prítomnosť zamestnancov aj návštev. Pre jednoznačnosť identifikácie odporúčame doplniť o turnikety alebo iné mechanické zábrany. V prípade potreby je možná aj ručná zmena stavu osoby (napr. pri zabudnutej karte).
 • aplikáciu je možné rozšíriť o nadstavbu EvakuaceEPS, ktorá slúži na automatizované vytlačenie/poslanie emailom zoznamu prítomných osôb v prípade vyhlásenia poplachu. Toto je realizované pomocou externého tlačidla, ktoré sa bezpotenciálovo prepojí s EPS (elektronický požiarny systém). V tomto prípade potom obsluha nemusí modul Evakuácia na vytvorenie zoznamu osôb ovládať vôbec.
 • modul Evakuácia odporúčame ako vhodné doplnenie protipožiarnych opatrení každej spoločnosti.

 

modul výdaja OOPP

 • tento modul umožňuje sledovanie výdaja OOPP zamestnancom s tým, že zamestnanec potvrdzuje výdaj priložením svojej karty.
 • na správnu funkciu je potrebný snímač AL1041 s rozhraním USB/RS232.
 • v číselníku termínov je zavedený nová položka „Autorizácia“, ktorá umožní rozlíšiť termíny pre autorizovaný výdaj OOPP (ochranné rukavice a pod.) vrátane nastavenia počtu opakovaní, napríklad čo 3 mesiace.

 • pri aktivácii/splnení termínu s autorizáciou bude vykonaný výdaj OOPP a rovno bude nastavený dátum ďalšieho výdaja. Samozrejmosťou je potom kompletná evidencia histórie výdajov i prehľad nastávajúcich termínov vrátane filtrovania a možností doplnenia poznámok.
 • modul výdaja OOPP je vždy prispôsobený na špecifické podmienky konkrétneho užívateľa.

modul Potlač kariet

 • Tento modul je určený pre potlač identifikačných kariet ISO formátu, ktoré používate v aplikáciách systému BIS®. Užívateľ si sám zvolí údaje a dáta, ktoré budú vytlačené na identifikačné karty.
 • Najčastejšie to sú údaje z databázy BIS (napr. meno, priezvisko, osobné číslo, foto a i.), logo firmy, stredisko, informácie pri náleze stratenej karty a pod. Tlačiť môžete hromadne aj po jednotlivých kartách.

 

 

Mám záujem o ponuku