Pochôdzky BIS ®

Systém je vhodný na kontrolu činnosti pracovníkov strážnej služby, upratovacie služby, personál zdravotníckych zariadení a ďalších poskytovateľov služieb, ktorí vyžadujú pravidelné pochôdzky zamestnancov s možnosťou ich evidencie a kontroly.

Základom pochôdzkového systému BIS® je ručná čítačka RS201* a identifikačné disky umiestnené na požadovaných kontrolných bodoch.

Osoba vykonávajúca pochôdzku je povinná sa identifikovať na všetkých stanovištiach v rámci stráženého priestoru v stanovenom poradí. Rozlíšenie pracovníkov ostrahy je možné pomocou vlastného identifikačného prvku.

Výhody pochôdzkového systému BIS®:

  • rýchla finančná návratnosť

  • jednoduchá montáž identifikačného disku (prevádzková teplota -25 až +85 °C)

  • export dát do nadväzujúcich systémov

  • kompatibilita s ďalšími modulmi systému BIS®

  • možnosť dodania formou samoinstalačního balíčku 

Funkcia aplikačného softvéru:

  • definícia kontrolných bodov

  • evidencia jednotlivých snímacích jednotiek a ich prideľovanie zamestnancom strážnej služby

  • vytváranie kontrolných trás vrátane stanovenia minimálnych časových intervalov medzi jednotlivými kontrolnými bodmi (zamedzenie tzv. „prebehnutiu“ trasy)

  • plánovanie pochôdzok pre jednotlivých pracovníkov strážnej služby

  • vyhodnocovanie pochôdzok (sledovanie splnenia pochôdzkovej činnosti vrátane kontroly návštevnosti jednotlivých stanovíšť, sledovanie časových intervalov medzi jednotlivými kontrolnými bodmi a pod.)

 

Mám záujem o ponuku          Minimálna konfigurácia