Čítačky

Spoločnosť ESKON, a.s., vyvíja a vyrába široké spektrum čítačiek, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť bezkontaktného identifikačného systému BIS®. Ich modularita umožňuje komplexné riešenie pre všetky ponúkané aplikácie tohto systému.