Čítačky rady HT200*

HT200* – predstavujú generáciu vysoko inteligentných riadiacich jednotiek s atraktívnym dizajnom. Ich multifunkčné využitie nájdeme v dochádzkovom, prístupovom či stravovacom systéme, prípadne v ich kombinácii s možnosťou priameho ovládania EZS.

HT200* – nie sú závislé na prepojení s PC a umožňujú prácu v on-line aj off-line režime. Všetky dáta o osobách a udalostiach sa ukladajú do vnútornej pamäte, odkiaľ sa potom prevezmú na ďalšie spracovanie v aplikačnom softvéri.

HT200* – po priložení identifikačného prvku k snímaču je identifikácia signalizovaná opticky/akusticky. Na jednotky sa vysielajú napr. prístupové práva jednotlivých držiteľov identifikačných prvkov, údaje o salde pracovného času a pod.

HT200* – je vybavená spínacím kontaktom na ovládanie elektrozámky, zálohovanou pamäťou RAM, komunikačným rozhraním a integrovanou anténou. Pre zvýšenie komfortu je rovnako možné pripojiť externú anténu.

HT200* – tento rad čítačiek je vybavený obvodom reálneho času, ktorého chod je zabezpečený aj pri výpadku elektrickej energie vďaka zálohovanému zdroju napätia.

Varianty čítačiek rady HT200*:

HT2000 – Čítačka s displejom
HT2001 – Čítačka s displejom a klávesnicou
HT2002 – Čítačka s LED
HT2003 – Čítačka s klávesnicou

V ponuke tiež LIGHT verzia snímačů.

 

Mám záujem o ponuku