Čítačky rady RS201*

RS201* –  slúži na všeobecnú evidenciu osôb či predmetov s využitím RFID čipu. Je vhodná napríklad na kontrolu pochôdzkovej činnosti bezpečnostnej služby, na evidenciu zvozu domového odpadu alebo na evidenciu dochádzky.

RS201* – sú vybavené zálohovanou pamäťou RAM pre ukladanie údajov, komunikačným rozhraním RS232 a integrovanou anténou s dosahom podľa použitej technológie. Vďaka automatickému vypnutie v čase nečinnosti jednotky (nastaviteľná v rozsahu 10-120 sekúnd) sa predlžuje čas prevádzky na batérie.

RS201* – možno ju doplniť dokovacou stanicou TCP / IP a napájacím adaptérom. Dokovacia stanica slúži na komunikáciu s PC a na dobíjanie akumulátorov v jednotke. Medzi snímačem a dokovacou stanicou prebieha komunikácia pomocou Bluetooth.

Varianty čítačiek rady RS201*:
RS2010 – bez klávesnice s indikáciou pomocou LED diód. Správne prečítanie karty je signalizované akusticky (pípnutím) a opticky (prebliknutie LED diód).

RS2011 – s LCD displejom a klávesnicou. Identifikácia prvku na snímači je signalizovaná akusticky (pípnutím) a opticky (zmenou textu na displeji).

 

Mám záujem o ponuku