TC01

TC01 – elegantný a priestorovo úsporné zariadenie s farebným dotykovým displejom. Spolu so sofistikovaným softvérom BIS® tvorí systém určený k objednávanie a kontrole výdaja stravy v závodných jedálňach, školách a iných inštitúciách. Možno ho využiť aj v ďalších aplikáciách, napríklad modul návštevy alebo anketa.

TC01
– priamy prístup z PC do databázy BIS4 zaisťuje, že zobrazované informácie sú vždy aktuálne a všetky zmeny sa ihneď premietnu ostatným užívateľom.

TC01 – možno ho doplniť o externú autonómnu čítačku určenú na identifikáciu osoby.

 

Mám záujem o ponuku