Ocenenie

V roku 2012 obdržala spoločnosť ESKON “Cenu za inovatívne riešenia” v súťaži Ocenenie českých podnikateliek (OCP). Cena v tejto kategórii je udeľovaná pod patronátom Allianz a hodnotí inovatívny prístup firmy za posledné tri roky.

Na základe hodnotenia stratégie firmy, hodnotení finančných ukazovateľov (rentabilita či miera zadlženosti), dôrazu na spoločenskú zodpovednosť a work-life balance získala majiteľka firmy ESKON, Hana Malurová, v roku 2015 historicky prvý titul Lady Business Moravskosliezskeho kraja.