Podporujeme

Samozrejmou súčasťou našej firemnej kultúry je spoločenská zodpovednosť. Finančnými aj vecnými darmi, poskytovaním odborných praxou dlhodobo podporujeme v našom regióne vzdelávanie nadaných detí predovšetkým v prírodovedných a technických odboroch, zavedené charitatívne organizácie, psie útulky a Záchrannú stanicu a Dom prírody Poodří v Bartošoviciach.


Ako súčasť spoločenskej zodpovednosti sme rozšírili ponuku našich služieb o pomoc pri využívaní IT produktov a elektroniky v domácnostiach. Túto službu ELES využívajú nielen naši seniori.

Súčasne podporujeme propagáciu a ocenenie práce žien – podnikateliek z nášho regiónu.