Ewidencja pojazdow

System ewidencji pojazdów BIS® przeznaczony jest do kontroli przyjazdów i odjazdów pojazdów korzystających z kart identyfikacyjnych. Umożliwa sterowanie różnego typu barier, bram, jego elastyczność Oferuje użytkownikowi możliwość wyboru odpowiedniego rodzaju zgodnie z aktualnym natężeniem ruchu oraz przystosować wymagany czas otwarcia danego wjazdu.

Oferowana aplikacja to prosty system kontroli ruchu pojazdów, gwarantuje efektywną i solidną metodę kierowania małych prywatnych lub dużych parkingów.

System ten można świetnie kombinować z systemem kontroli dostępu. Obsługa czytników oraz podstawowe oprogramowanie jest kompatybilne. Jednocześnie pozwala na korzystanie z elementów identyfikacyjnych innych aplikacji systemu BIS® (kontrola dostępu, dystrybucja posiłków itp.).

Kolejne możliwości:

  • ewidencja pojazdów spoza firmy lub z firm partnerskich
  • wydawanie pozwolenia na wjazd wizyt

 

Jestem zainteresowany          Minimalna konfiguracja