Nagród

W 2012 roku otrzymała Eskon „Nagrodę za innowacyjne rozwiązania” w konkursie na Najlepszą kobietę przedsiębiorcę Czeskiej republiki .Kategoria „Nagroda za innowacyjne rozwiązania” jest przyznawana pod patronatem Allianz. Wyróżnia innowacyjne podejście firmy w ostatnich trzech latach działalności niezależnie od kategorii, do której spółka jest przydzielona.

W 2015 roku Hana Malurová, właścicielka firmy ESKON Ltd., otrzymała po raz pierwszy w historii tytuł Lady Business województwa Morawsko-śląskiego.

Wszystkie kobiety biznesu, które wzięły udział w konkursie, były oceniane przez komisję ekspertów w dwóch dziedzinach, a mianowicie wg kryteriów finansowych i kryteriów subiektywnych. W ramach wskaźników finansowych  dokonano oceny na przykład rentowności i poziomu zadłużenia, w przypadku wskaźników subiektywnych członkowie komisji byli zainteresowani, między innymi n działalnością firmy na rynkach zagranicznych, strategią spółki oraz jej odpowiedzialnością z poglądu na użyteczność społeczną.