System obecności BIS®

System kontroli dostępu pozwala na szybką i dokładną ewidencję czasu pracy korzystając z bezdotykowych czytników lub sygnatury biometrycznej. System w zupełności zastępuje manualny sposób kontroli dostępu, zdecydowanie ogranicza możliwość powstawania niedokładności i błędów, gwarantuje podwyższenie efektywności wykorzystania czasu pracy oraz zapewnia oszczędności czasu i środków finansowych w ramach przetwarzania danych.

Podstawowe zalety systemu BIS®:

 • łatwe, precyzyjne i szybkie przetwarzanie danych
 • zapobieganie manipulacji i edycji danych
 • eliminacja wcześniej stosowanych metod męczącego i nieprzyjemnego przepisywania danych
 • tworzenie dowolnych szablonów i harmonogramów pracy dla poszczególnych grup pracowników
 • wygodne dla użytkownika i łatwe ustawienie nadgodzin, premii i dyżurów
 • łatwe i przejrzyste planowanie zmian roboczych
 • monitorowanie nadgodzin i okresów odpoczynku pomiędzy zmianami roboczymi
 • zarządzanie i planowanie urlopów, wyjazdów służbowych, wizyt lekarskich i innych nieobecności
 • elektroniczne zatwierdzanie nieobecności, w tym kontrola roszczeń
  automatyczne raporty e-mailowe ze zdefiniowanych obszarów (np. monitorowanie terminu ważności badań lekarskich, szkoleń BHP/PO, wydawanie środków ochrony osobistej, zbliżający się koniec zatrudnienia itp.)
 • jasne rozwiązania w ramach wynagrodzenia na akord oraz pracy w ramach realizacji zamówień
 • szybkie informacje o rzeczywistej obecności pracowników, gości, pojazdów referencyjnych
 • prawa dostępu i hasła umożliwiające edycję danych i ewidencję zmian
 • udostępnienie informacji o stanie przepracowanych godzin za pomocą jednostki skanowania lub w interfejsie WWW
 • postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy
 • wersje językowe (czeski, słowacki, angielski i polski)
 • integrację z innymi systemami

Części systemu:

Elementy identyfikacji ( karty, breloki lub biometria)
Czytniki ( z klawiaturą lub bez klawiatury )
Oprogramowanie ( komunikacyjne, program aplikacyjny )

 

Aplikacja kontrola dostępu oraz kontrola dostępu na teren strzeżony korzysta przede wszystkim z czytników z serii EP400x i HT200x.

Standardowa wersja oprogramowania kompleksowo rozwiązuje problematykę kontroli dostępu.

Zadania główne:

 • tworzenie i łatwa obsługa bazy danych pracowników, która zawiera podstawowe dane osobowe poszczególnych pracowników (np. numer karty, imię i nazwisko, numer osobisty, ośrodek)
 • definicja obliczeń przepracowanych godzin (zmiany, kalendarz pracy, metody zaokrąglania, metoda pracy z godzinami nadliczbowymi, elastyczne godziny prac, typy i właściwości przerw w pracy, typy i właściwości całodziennych nieobecności, dopłaty, dyżury, przerwy, czujniki kontroli dostępu itp. .)
 • rejestracja przyjazdu, odjazdu, przerwa w pracy oraz dokładne przetwarzanie danych w formie kart dostępu (rejestracja i podział godzin przepracowanych wg zmian i dni, dziennych i miesięcznych statystyk)
 • specjaliści HR z pewnością docenią możliwość uzupełnienia systemu o moduł ankiet czy funkcję śledzenia terminów (np. badań lekarskich, szkoleń prawniczych czy wydawania środków ochrony indywidualnej)
 • drukowanie aportów
 • dostępność do połączenia z innymi systemami (eksport, import)

 

 

Jestem zainteresowany                 Minimalna konfiguracja