System obecności BIS®

System kontroli dostępu pozwala na szybką i dokładną ewidencję czasu pracy korzystając z bezdotykowych czytników lub sygnatury biometrycznej. System w zupełności zastępuje manualny sposób kontroli dostępu, zdecydowanie ogranicza możliwość powstawania niedokładności i błędów, gwarantuje podwyższenie efektywności wykorzystania czasu pracy oraz zapewnia oszczędności czasu i środków finansowych w ramach przetwarzania danych.

System BIS® jednoznacznie określa obecność pracownika oraz całkowity czas spędzony w miejscu pracy, zapewniając szybką i łatwą ocenę przepracowanych godzin (szablony, kalendarze robocze, zapisy nadgodzin oraz premie itd.). Przetworzone dane dot. kontroli dostępu można drukować w formie różnych raportów i analiz, mogą być transferowane do podłączonych systemów wynagrodzeń i personalistycznych.

Podstawowe zalety systemu BIS®:

 • łatwe, precyzyjne i szybkie przetwarzanie danych
 • zapobieganie manipulacji i edycji danych
 • eliminacja wcześniej stosowanych metod męczącego i nieprzyjemnego przepisywania danych
 • tworzenie dowolnych szablonów i harmonogramów pracy dla poszczególnych grup pracowników
 • jasne rozwiązania w ramach wynagrodzenia na akord oraz pracy w ramach realizacji zamówień
 • łatwa obsługa jednostki skanowania
 • wygodne dla użytkownika i łatwe ustawienie nadgodzin, premii i dyżurów
 • szybkie informacje o rzeczywistej obecności pracowników, gości, pojazdów referencyjnych
 • dostępność do połączenia z innymi systemami (eksport, import)
 • prawa dostępu i hasła umożliwiające edycję danych i ewidencję zmian
 • udostępnienie informacji o stanie przepracowanych godzin za pomocą jednostki skanowania
 • postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy
 • wersje językowe (czeski, słowacki, angielski i polski)

Części systemu:

Elementy identyfikacji ( karty, breloki lub biometria)
Czytniki ( z klawiaturą lub bez klawiatury )
Oprogramowanie ( komunikacyjne, program aplikacyjny )

 

Elementy identyfikacyjne:

System BIS® to rozwiązanie korzystające z tzw. wielofunkcyjnego zastosowania elementów identyfikacyjnych (karta, brelok, odciski palców itp.), które można stosować w różnego rodzaju aplikacjach (system kontroli dostępu, system dystrybucji posiłków itp.). Elementy dostarczane są w różnych wersjach różniących się wielkością oraz sposobem zabudowania.

Czytniki:

Aplikacja kontrola dostępu oraz kontrola dostępu na teren strzeżony korzysta przede wszystkim z czytników z serii EP400x i HT200x. Obsługa urządzenia polega na zbliżeniu elementu identyfikacyjnego do czytnika. W celu identyfikacji nie jest konieczne wyjęcie elementu identyfikacyjnego z kieszeni lub z torby, bezbłędna identyfikacja numeru (sygnalizowane przez pojawienie się tekstu na wyświetlaczu oraz za pomocą sygnału dźwiękowego) możliwa jest poprzez wszelkie niemetalowe materiały.

Do ewidencji przyjścia i odejścia pracowników włącznie możliwości wprowadzenia powodu przerwania pracy służy czytnik z klawiaturą, do ewidencji wyłącznie przyjść i wyjść z pracy wystarczające jest zastosowanie czytnika bez klawiatury.

Czujnik z klawiaturą i graficznym wyświetlaczem LCD umożliwia korzystanie z funkcji takich jak wstawianie przerw czasu pracy, określenie bilansu obecności w pracy, wykrywanie obecności elementu identyfikacyjnego w budynku i wiele innych dodatkowych funkcji wymaganych przez klienta (np. opłaty telefoniczne, operacje produkcyjne itp.).

Oprogramowanie:

Standardowa wersja oprogramowania kompleksowo rozwiązuje problematykę kontroli dostępu.

Zadania główne:

 • tworzenie i łatwa obsługa bazy danych pracowników, która zawiera podstawowe dane osobowe poszczególnych pracowników (np. numer karty, imię i nazwisko, numer osobisty, ośrodek)
 • definicja obliczeń przepracowanych godzin (zmiany, kalendarz pracy, metody zaokrąglania, metoda pracy z godzinami nadliczbowymi, elastyczne godziny prac, typy i właściwości przerw w pracy, typy i właściwości całodziennych nieobecności, dopłaty, dyżury, przerwy, czujniki kontroli dostępu itp. .)
 • rejestracja przyjazdu, odjazdu, przerwa w pracy oraz dokładne przetwarzanie danych w formie kart dostępu (rejestracja i podział godzin przepracowanych wg zmian i dni, dziennych i miesięcznych statystyk)
 • drukowanie aportów

 

Jestem zainteresowany                 Minimalna konfiguracja