System dostępu BIS®

System kontroli dostępu BIS® to profesjonalny system identyfikacyjny przeznaczony do kontroli i ewidencji dostępu osób na tereny strzeżone. Umożliwia w wymaganym czasie ograniczenie dostępu do wytyczonych areałów, kontrolę poruszania się osób na danym obszarze oraz przegląd osób obecnych w danej chwili na danym obszarze.

System kontroli dostępu gwarantuje szybkie i komfortowe sterowanie drzwiami, bramami, drzwiami obrotowymi i windami za pomocą inteligentnych czytników. Dzięki modularnej koncepcji gwarantuje efektywne kierowanie dostępu w małych firmach oraz jest kompleksowym rozwiązaniem przy zastosowaniu w dużych korporacjach.

Wprowadzenie elektronicznego systemu dostępu pozwoli na osiągnięcie skutecznej ochrony obiektu przed swobodnym przepływem osób, ochrony mienia i kontroli dostępu do poufnych informacji firmy.

Właściwości podstawowe:

 • zastąpienie kluczy mechanicznych elementem identyfikacyjnym
 • możliwość wprowadzenia określonych kart
 • możliwość określenia stref czasowych dla jednej karty
 • możliwość skorzystania z klawiatury przy wpisywaniu kodu pin przy wejściu dozwolonej karty (tzn, że muszą być spełnione następujące warunki: dozwolona karta w określonym czasie po wpisaniu poprawnego kodu pin)
 • ewidencja poszczególnych dozwolonych przejść oraz niedozwolonych prób przejścia
 • możliwość podłączenia dodatkowej anteny w celu rozszerzenia zasięgu czytnika karty
 • możliwość kombinowania z ewidencją czasu pracy
 • sterowanie zamków w drzwiach, w drzwiach obrotowych, sygnalizacją eksternistyczną itp.

Standardowa wersja oprogramowania kompleksowo rozwiązuje udzielanie pozwolenia na wejście oraz ocenę zachowania właścicieli elementów identyfikacyjnych.

Zadania główne:

 • dokładna ewidencja przejść
 • wykrywanie obecności
 • obserwacja poruszania się osób
 • ocena prób wejścia bez dozwolonej karty lub w niedozwolonym czasie
 • udzielanie prawa dostępu osobom indywidualnym oraz grupom osób
 • możliwość definicji prawa dostępu w określonym czasie
 • udzielanie krótkotrwałego prawa wstępu

Inne moduły:

 • możliwość przydzielenia ochronnego kodu PIN każdemu pracownikowi w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa
 • możliwość oceny stanu drzwi (otwarte / zamknięte)
 • możliwość otwarcia wszystkich drzwi równocześnie
 • regulowanie długość czasu otwarcia drzwi
 • funkcja „anty-passback” (kontrolowane przejścia)
 • ocena obecności pierwszej i ostatniej osoby w budynku z możliwością sterowania Elektronicznych Systemu Bezpieczeństwa
 • możliwość kierowania systemem bezpieczeństwa i przeciwpożarowym
 • w całości lub w wersji LIGHT

W skład systemu kontroli dostępu może wchodzić moduł wjazdu i odjazdu pojazdów.

 

Jestem zainteresowany          Minimalna konfiguracja