System gastronomiczny BIS®

Automatyczne zamawianie posiłków staje się w wielu firmach czynnikiem gwarantującym dobre działanie firmy, właśnie tak jak ewidencja dostępu. Dlatego też oferujemy świetne rozwiązanie zamówień posiłków z restauracji, ew. kombinowanej formy zapewnienia posiłków za pomocą klasycznych nośników identyfikacyjnych (kart, breloków) z innych aplikacji systemu BIS®.

Modularna koncepcja hardware i software BIS® umożliwia kombinowanie szerokiej oferty systemu dystrybucji posiłków oraz proste rozwiązania z podstawowymi funkcjami polecamy firmom o prostej organizacji.

Celem systemu zamawiania i wydawania posiłków jest zastąpienie dotychczasowego systemu dystrybucji posiłków za pomocą papierowych formularzy i zdecydowane podniesienie poziomu eksploatacji jadani. Opiera się na zamówieniach posiłków na podstawie wcześniej opracowanego menu oraz na dystrybucji posiłków w określonym czasie. Podstawowymi elementami systemu są czytniki zamówień oraz wydawania posiłków, software BIS oraz elementy identyfikacyjne.

Podstawowe funkcje czytnika zamówień to:

 • wyświetlenie menu na wyświetlaczu
 • zamówienie posiłku kilka dni wcześniej
 • anulowanie zamówień
 • wymiana posiłków
 • informacje o zamówieniu (np. kontrola stanu rachunku itp.)

Jednostka wydawania posiłków służy do wydawania zamówionych posiłków. Po umieszczeniu karty na wyświetlaczu wyświetlony zostaje zamówiony posiłek. Jednocześnie obsługa na swoim wyświetlaczu może odczytać jaki posiłek jest przeznaczony do wydania. Informacja ta zawiera równie dane dot. ilości danych posiłków jeszcze dostępnych dla użytkownika. Pracownik obsługi potwierdza wydawanie posiłku naciskając przycisk, ryzyko błędu jest minimalne.

W celu zapewnienia użytkownikowi wyższego komfortu, rozszerzono system w ramach składania zamówień o opcję komunikacji na stronach webowych lub poprzez PC. Złożenie zamówienie nie zależy od jednostki. Oferowany moduł pozwala na np. kontrolę zamówień, zmianę zamówienia, wymianę posiłków lub sprawdzenie odebranego posiłku.

Standardowa wersja oprogramowania kompleksowo rozwiązuje problemy zamawiania i dystrybucji posiłków..

Zadania główne:

 • tworzenie i łatwa obsługa bazy stołowników, która zawiera podstawowe dane osobowe poszczególnych pracowników (np. numer karty, imię i nazwisko, numer osobisty, ośrodek, szablon dotacji i inne)
 • tworzenie i łatwa obsługa bazy danych dot. dotacji (wyliczenie rzeczywistych kosztów i dotacji na posiłki na podstawie systemu kontroli dostępu
 • tworzenie i łatwa obsługa bazy posiłków
 • tworzenie menu
 • raporty podsumowujące posiłki zamówione i odebrane w poszczególne dni
 • zestaw zamówionych i wydanych posiłków poszczególnym pracownikom
 • możliwość manualnego zamówienia lub anulowania zamówienia
 • transfer wymaganych danych do oprogramowania wynagrodzeń
 • dane niezbędne do wystawienia faktury
 • wersja pełna i Light
 • kompatybilność z systemem rejestracii czasu pracy i system kontroli dostępu BIS
 • pakiet samoinstalacyjny (wersja Light) – na zapytanie

Catering

Catering – system to nowoczesny system wolnej sprzedaży, klient nie musi składać zamówienia wcześniej. Chodzi tu o prostszą wersję zawodowego stołowania, gdzie niepotrzebne są jednostki zamawiania i wydawania posiłków. Pracownicy bezpośrednio przed zapłaceniem dokonują wyboru posiłku z aktualnego menu. Uiszczenie kwoty za posiłek realizowane jest w sposób bezgotówkowy na podstawie identyfikacyjnej karty lub gotówką. Obsługa stosuje przy kasie klawiaturę lub terminal dotykowy.

Catering – system umożliwia sprzedaż różnego rodzaju asortymentu dodatkowego, ew. sprzedaż posiłków głównych (np. szybkie posiłki) w bufetach i kantynach.

System wyraźnie przyspiesza wydawanie posiłków lub towaru, a właściciele kart identyfikacyjnych mogą korzystać z komfortu przy płaceniu. Właścicele restauracji, bufetów itp. mogą korzystać z danych i przetwarzać je wg własnych potrzeb.

 

 

Jestem zainteresowany          Minimalna konfiguracja