Stravovanie BIS®

Automatické objednávanie stravy sa stáva rovnako potrebným pre efektívny chod firmy ako evidencia dochádzky.

Systém stravovania predstavuje náhradu doterajšieho spôsobu objednávania a výdaja jedál pomocou papírových formulárov. Výrazne sa tak minimalizuje riziko chýb a zefektívnenia prevádzky jedálne.

Je založený na objednávanie stravy podľa vopred vytvoreného jedálneho lístka a ich odberoch v čase výdaja. To vše s využitím bezkontaktných identifikačných prvkov (kariet, kľúčeniek) alebo biometrie z iných aplikácií systému BIS®.

Vysoký užívateľský komfort zabezpečuje aj možnosť objednania stravy cez webové rozhranie alebo vlastný PC. Pre zamestnanca bez prístupu k PC je možné systém doplniť o dotykový terminál.

Nabízený modul umožňuje:

 • zobrazovanie jedálnička na displeji

 • objednávanie stravy na niekoľko dní dopredu

 • rušenie objednávok

 • burzu jedál

 • poskytovanie informácií o objednávaní stravy (napr. kontrola stavu účtu apod.)

Výdaj objednaného jedla prebieha cez výdajový snímač. 

Štandardná verzia programového vybavenia rieši komplexne problematiku objednávania a výdaja stravy.

 

Hlavné funkcie:

 • jednoduchá tvorba a editácia zoznamu stravníkov obsahujúci základné informácie o jednotlivých stravníkoch (napr. číslo karty, meno a priezvisko, stredisko, dotačná šablóna ai.)

 • jednoduchá správa dotácií (výpočet skutočných nárokov na dotáciu stravného na základe dát z dochádzkového systému)

 • vytváranie jedálnych lístkov
 • sumačné zostavy objednaných a odobratých jedál na jednotlivé dni

 • prehľad objednanej a odobratej stravy jednotlivých stravníkov

 • možnosť dodatočného objednania či zrušenia stravy

 • prevod požadovaných údajov do mzdového softvéru

 • podklady pre tvorbu faktúr

 • kompatibilita s dochádzkovým a prístupovým systémom BIS®, možnost doplnění o modul anketa

Reštauračné stravovanie

Reštauračné stravovanie umožňuje predaj doplnkového sortimentu rôzneho druhu, prípadne predaj hlavného jedla (napr. minútky) v bufetoch či jedálňach. Predstavuje tak moderný systém voľného predaja bez nutnosti predchádzajúcej objednávky.

Zamestnanci si priamo pred platbou vyberajú jedlo z aktuálnej ponuky. Platbu je možné realizovať v hotovosti alebo bezhotovostne na registračnej pokladni s PC, ktorá je vybavená čítačkou AL1041.

Systém výrazne urýchľuje výdaj stravy alebo tovaru a držiteľom identifikačných prvkov prináša väčší komfort pri platení. Prevádzkovateľom týchto zariadení sú všetky vytvorené dáta k dispozícii pre ďalšie spracovanie (tvorba faktúr, zrážka zo mzdy a pod.).

 

 

Mám záujem o ponuku          Minimálna konfigurácia