Stravovanie BIS®

Automatické objednávanie stravy sa stáva rovnako potrebným pre efektívny chod firmy ako evidencia dochádzky. Preto ponúkame kvalitné riešenie objednávkového, reštauračného aj kombinovaného spôsobu stravovania s využitím bežných identifikačných prvkov (kariet, kľúčeniek) z iných aplikácií systému BIS®.

Modulárnosť hardvéru a softvéru BIS® umožňuje zostaviť nielen rozsiahle systémy stravovania so širokou škálou funkcionalít, ale aj jednoduché varianty so základnými funkciami pre organizačne nenáročné prevádzky.

Cieľom systému na objednávanie a výdaj stravy je náhrada doterajšieho spôsobu objednávania a výdaja jedál pomocou papierových formulárov a výrazné zefektívnenie prevádzky jedálne. Je založený na objednávkach jedál podľa vopred vytvoreného jedálneho lístka a ich odberoch v čase výdaja.

Aby sme zaistili vyšší užívateľský komfort, doplnili sme systém v oblasti objednávania o možnosť komunikácie cez webové rozhranie alebo cez PC. Pre zamestnancov bez prístupu k PC je možné systém doplniť o dotykový objednávací terminál.

Základné funkcie objednávkovej snímacej jednotky sú:

 • zobrazovanie jedálneho lístka na displeji

 • objednávanie stravy na niekoľko dní dopredu

 • rušenie objednávok

 • burza jedál

 • poskytovanie informácií o objednávaní stravy (napr. kontrola stavu účtu a pod.)

Výdaj objednaného jedla prebieha cez výdajovú jednotku. Po priložení karty sa zamestnanci na displeji zobrazí objednané jedlo. Súčasne sa obsluhe zobrazí číslo jedla na externom displeji spolu s informáciou o počte zostávajúcich jedál. Zamestnanec obsluhy potvrdzuje výdaj jedla stlačením tlačidla, čím sa minimalizuje riziko chýb pri výdaji.

Štandardná verzia programového vybavenia rieši komplexne problematiku objednávania a výdaja stravy.

Hlavné funkcie:

 • tvorba a jednoduchá údržba databanky strávníků obsahující základní informace o jednotlivých strávnících (např. číslo karty, jméno a příjmení, středisko, dotační šablona aj.)

 • tvorba a jednoduchá údržba databanky stravníkov, ktorá obsahuje základné informácie o jednotlivých stravníkoch (napr. číslo karty, meno a priezvisko, stredisko, dotačná šablóna a pod.)

 • tvorba a jednoduchá údržba databanky jedál

 • tvorba jedálnych lístkov

 • sumačné zostavy objednaných a odobratých jedál na jednotlivé dni

 • prehľad objednanej a odobratej stravy podľa jednotlivých stravníkov

 • možnosť ručného objednania alebo zrušenia objednávky

 • prevod požadovaných údajov do mzdového softvéru

 • podklady pre tvorbu faktúr

 • kompatibilita s dochádzkovým a prístupovým systémom BIS®, možnost doplnění o modul anketa

Reštauračné stravovanie

Reštauračné stravovanie umožňuje predaj doplnkového sortimentu rôzneho druhu, prípadne predaj hlavného jedla (napr. Minútky) v bufetoch či jedálňach. Predstavuje tak moderný systém voľného predaja bez nutnosti predchádzajúcej objednávky.

Zamestnanci si priamo pred platbou vyberajú jedlo z aktuálnej ponuky. Platbu je možné realizovať v hotovosti alebo bezhotovostne na registračnej pokladni s PC, ktorá je vybavená čítačkou AL1041.

Systém výrazne urýchľuje výdaj stravy alebo tovaru a držiteľom identifikačných prvkov prináša väčší komfort pri platení. Prevádzkovateľom týchto zariadení sú všetky vytvorené dáta k dispozícii pre ďalšie spracovanie (tvorba faktúr, zrážka zo mzdy a pod.).

 

 

Mám záujem o ponuku          Minimálna konfigurácia