Efektivita výroby

Sledovanie efektivity práce

Sledovanie odpracovaného času v jednotlivých strediskách alebo zákazkách napomáha vedeniu spoločnosti sledovať a vyhodnocovať efektivitu práce jednotlivých zamestnancov firmy.

Systém umožňuje zber dát o vykonávaných výrobných operáciách priamo na pracoviskách pomocou čítačiek radu EP400x alebo HT200x. Získané dáta sa prenášajú do nadriadeného softvéru, kde sú štatisticky vyhodnocované.

Pre zákaznícke systémy, ktoré vyžadujú identifikáciu kartou, navrhujeme využitie čtečky ISU1043.

Základné funkcie programu:

  • sledovanie odpracovaného času v jednotlivých nákladových strediskách

  • sledovanie odpracovaného času na zákazkách (projektoch)

  • možnosť ručného rozdelenia jednotlivých hodnôt (odpracovaný čas, príplatky atď.) na nákladové strediská

  • export do mzdového systému

  • prispôsobenie programu individuálnym požiadavkám zákazníka

Tento systém je koncipovaný ako súčasť komplexného riešenia identifikačných systémov dodávaných spoločnosťou ESKON, s.r.o. Preto možno jeho výstupy účelne využiť aj pri výpočte miezd v kombinácii s dochádzkovým softvérom a ďalšími aplikáciami.

Aplikácie v priemysle

Slúži na identifikáciu predmetov, napr. paliet, prepravných kontajnerov a pod. Cieľom ponúkaného riešenia je dosiahnuť vysokú úroveň automatizácie výrobných procesov a tým zvýšiť efektivitu, znížiť prevádzkové náklady a minimalizovať množstvo chýb spôsobených ľudským faktorom. Aplikácia je vhodná predovšetkým pre spoločnosti z oblasti výroby, logistiky a dopravy.

Každý predmet je vybavený identifikačným prvkom, ktorý zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu v rámci výrobného procesu. Na zber a ukladanie dát odporúčame nami vyrábané ručné čítačky radu RS201x. Všetky získané dáta je možné ďalej spracovávať v aplikačnom softvéri a štatisticky vyhodnocovať.

Pre pripojenie k riadiacim strojom vo výrobe a v iných aplikáciách vyžadujúce iba identifikáciu kartou navrhujeme využitie čítačky ISU1043. Jej vlastnosti umožňujú ovládanie (zapnutie/vypnutie) stroja a sledovanie času činnosti.

Mám záujem o ponuku          Minimálna konfigurácia