Efektivita výroby

Sledovanie efektivity práce

Sledovanie odpracovaného času v jednotlivých strediskách alebo zákazkách napomáha vedeniu spoločnosti sledovať a vyhodnocovať efektivitu práce jednotlivých zamestnancov firmy.

Systém umožňuje zber dát o vykonávaných výrobných operáciách priamo na pracoviskách pomocou čítačiek radu EP400* alebo HT200*. Získané dáta sa prenášajú do nadriadeného softvéru, kde sú štatisticky vyhodnocované.

Pre zákaznícke systémy, ktoré vyžadujú identifikáciu kartou, navrhujeme využitie čtečky ISU1043.

Základné funkcie programu:

  • sledovanie odpracovaného času v jednotlivých nákladových strediskách

  • sledovanie odpracovaného času na zákazkách (projektoch)

  • možnosť ručného rozdelenia jednotlivých hodnôt (odpracovaný čas, príplatky atď.) na nákladové strediská

  • export do mzdového systému

  • prispôsobenie programu individuálnym požiadavkám zákazníka

Tento systém je koncipovaný ako súčasť komplexného riešenia identifikačných systémov dodávaných spoločnosťou ESKON, s.r.o. Preto možno jeho výstupy účelne využiť aj pri výpočte miezd v kombinácii s dochádzkovým softvérom a ďalšími aplikáciami.

Aplikácie v priemysle

Slúži na identifikáciu predmetov, napr. paliet, prepravných kontajnerov a pod. Cieľom ponúkaného riešenia je dosiahnuť vysokú úroveň automatizácie výrobných procesov a tým zvýšiť efektivitu, znížiť prevádzkové náklady a minimalizovať množstvo chýb spôsobených ľudským faktorom. Aplikácia je vhodná predovšetkým pre spoločnosti z oblasti výroby, logistiky a dopravy.

Každý predmet je vybavený identifikačným prvkom, ktorý zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu v rámci výrobného procesu. Na zber a ukladanie dát odporúčame nami vyrábané ručné čítačky radu RS201*. Všetky získané dáta je možné ďalej spracovávať v aplikačnom softvéri a štatisticky vyhodnocovať.

Pre pripojenie k riadiacim strojom vo výrobe a v iných aplikáciách vyžadujúce iba identifikáciu kartou navrhujeme využitie čítačky ISU1043. Jej vlastnosti umožňujú ovládanie (zapnutie/vypnutie) stroja a sledovanie času činnosti.

Mám záujem o ponuku          Minimálna konfigurácia