Kariéra

Sme spoločnosťou, ktorá dlhodobo pôsobí na trhu v obore identifikačných technológií. Preferujeme tímovú prácu, súčasne však podporujeme osobný rast každého jednotlivca.

Uvedomujeme si, aké dôležité je pracovné prostredie, ktoré je nevyhnutnou súčasťou našej firemnej kultúry. Snažíme sa preto nielen o kvalitné, pohodlné a zdravé kancelárie, ale aj o možnosť relaxácie.

Pet friendly office pre nás nie je prázdnym pojmom …

 

 

V uplynulých rokoch sme prijali mnohé opatrenia, ktoré pomáhajú zladiť pracovný a rodinný život našich zamestnancov. Všetci môžu využívať skráteného pracovného úväzky, pružnú pracovnú dobu, platené voľno v prípade mimoriadnych situácií, zamestnanecké benefity a zvýhodnené pracovné podmienky pre zamestnancov – rodičov s malými deťmi.

 

Ak máte aj Vy záujem stať sa súčasťou nášho tímu, zašlite nám svoj životopis s motivačným listom na e-mailovú adresu job@eskon.cz a uveďte, o akú pracovnú pozíciu sa uchádzate.

Aktuálne ponúkané pracovné miesto:

Servisní technik