Certifikáty

Systém kontroly vstupu BIS®

vyhovuje použitie v objektoch so stupňom zabezpečenia 2 a triedu prostredia I, II a III.

  • TREZOR TEST s.r.o., Certifikační orgán č. 3025 vydal dňa 21. 3. 2019 Certifikát zhody ev. číslo TT-99/2019
  • TESTALARM Praha s.r.o., skúšobňa EZS

Systém BIS®

je certifikovaný pre použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

  • Fyzikálne technický zkušobný ústav, Certifikát číslo FTZÚ 01 Ex 0455X z 3.8.2001

je certifikovaný podľa certifikačného systému 1a STN EN ISO/IEC 17067:2014 a certifikačného postupu NBÚ verzie 2012.

Spoločnosť ESKON

je oprávnená podľa Obvodného banského úradu k činnosti na el. zariadeniach v objektoch podliehajúcich dozoru štátnej bánskej správy, Oprávnenie číslo 50/2001 zo 7.6.2001.