Formy technickej podpory

Systém poskytovania služieb

ESKON, s.r.o. ponúka širokú škálu služieb poskytovaných podľa priania a požiadaviek jednotlivo alebo ako komplex služieb v rámci predimplementácie, implementácie a bežnej prevádzky systému.

Predimplementačná príprava:

 • detailné zistenie všetkých požiadaviek užívateľa a schopnosti systému BIS® tieto požiadavky riešiť
 • zistenie úrovne a parametrov technickej základne užívateľa (hardvér)
 • analýza prostredia užívateľa
 • stanovenie časového priebehu implementácie

Implementačné práce:

 • inštalácia programového vybavenia
 • školenie administrátorov systému BIS®
 • školenie obsluhy systému BIS®
 • vykonanie základnej parametrizácie systému BIS na základe podkladov užívateľa
 • postupné zavádzanie do rutinnej prevádzky

Poimplementačná podpora:

 • inštalácia doplňujúceho programového vybavenia (nové moduly podľa záujmu používateľa)
 • doškoľovanie administrátorov systéme BIS® a doškoľovanie obsluhy programového vybavenia
 • konzultácie, hotline, helpdesk

Technická podpora systému BIS® ponúka podľa kategórie zmluvy:

 • legislatívnu aktuálnosť systému BIS®
 • modernizácii systému formou updatu zadarmo a upgradu s výraznou zľavou
 • programovú a užívateľskú bezchybnosť
 • užívateľský rozvoj systému
 • užívateľskú podporu
 • hotline
 • helpdesk
 • profylaktickú prehliadku hardvéru 1x ročne
 • profylaktickú kontrolu softvéru 1 x ročne
 • poskytovanie zliav na služby spojené so systémom BIS®
 • ponúkame tiež servisný OUTSOURCING

Spoločnosť ESKON s.r.o. postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.apríla 2016 (ďalej len GDPR) a ďalšími právnymi predpismi. Viac informácií o spracovaní a ochrane osobných údajov, a to nielen v rámci technickej podpory systému BISR, nájdete v zákazníckej sekcii našich webových stránok.

Ak máte záujem o:

 • neustály rozvoj systému BIS®,
 • užívateľskú podporu,
 • využívanie služby hotline a helpdesk,
 • zvýhodnené cenové tarify servisných služieb,

kontaktujte nás prosím na:

tel.čísle: +420 553 624 055, +420 553 786 811
emaile: emaile: obchod@eskon.cz alebo obchod@eskon.sk.