Čítačky rady HT200*LIGHT

HT200*LIGHT – predstavujú generáciu jednotiek s atraktívnym dizajnom. Sú určené predovšetkým pre malé a stredné organizácie, ktoré hľadajú optimálne a jednoduché riešenie evidencie dochádzky a prístupov zamestnancov.

HT200*LIGHT – nie sú závislé na prepojení s PC a umožňujú prácu v on-line aj off-line režime. Všetky dáta o osobách a udalostiach sa ukladajú do vnútornej pamäte, odkiaľ sa potom prevezmú na ďalšie spracovanie v aplikačnom softvéri.

HT200*LIGHT – po priložení identifikačného prvku k snímaču je identifikácia signalizovaná opticky/akusticky. Na jednotky sa vysielajú napr. prístupové práva jednotlivých držiteľov identifikačných prvkov, údaje o salde pracovného času a pod.

HT200*LIGHT – jednotka je vybavená spínacím kontaktom na ovládanie elektrozámky, pamäťou RAM, obvodom reálneho času, komunikačným rozhraním a integrovanou anténou. Snímače sú napájané zálohovaným zdrojom napätia pre prípad výpadku elektrického prúdu, prípadne môže byť riešené napájanie cez PoE.

Varianty čítačiek rady HT200*LIGHT:
HT2001LIGHT – Čítačka s displejom a klávesnicou
HT2002LIGHT – Čítačka jednotka s LED

 

Mám záujem o ponuku