Ochranné známky

Úrad priemyseľného vlastníctva zapísal do registra ochranných známok:

Číslo Ochranná známka
198381 BIS
198382 BIS systém
198383 ESKON

Zápis bol vykonaný 27.3.1997