Virtuálna čítačka

Variantným riešením k dodávanému hardvér systému BIS® je tzv. „Virtuálny snímač“. Ide o program bežiaci na PC, ktorý simuluje hardvérové zariadenie (čítačku).

Táto aplikácia je určená všetkým užívateľom systému BIS®, ktorí chcú evidovať dochádzku malého počtu zamestnancov na dislokovaných pracoviskách alebo pre zamestnancov, ktorí chcú evidovať pracovnú dobu iba s využitím softvér.

Výhodou tohto riešenia je nízka obstarávacia cena, pretože nie je potrebné kupovať snímače ani identifikačné karty.

Program je možné spustiť v niekoľkých ďalších režimoch:

Aplikáciu je možné spúšťať v online (okamžitý zápis dát do databázy), alebo offline režime (potom je nutné zaistiť prenos dát z PC, ktorý nie je pripojený do siete, na server s dochádzkovým softvérom a vykonať import dát).

Mám záujem o ponuku          Minimálna konfigurácia