Výdajné automaty

Aplikácia umožňuje na základe platnej identifikácie bezhotovostný odber z nápojových či občerstvovacích automatov. Informácie o cene tovaru sú spoločne s číslom identifikačné karty, dátumom a časom odberu uložené do pamäte snímača a následne odovzdané do nadriadeného softvér na spracovanie.

Štandardné funkcie programu:

  • evidencia všetkých odberov podľa jednotlivých automatov: jedla, nápojov, náradie, osobných ochranných pracovných pomôcok apod.

  • zabezpečenie podrobného zúčtovania zamestnanca alebo skupiny zamestnancov (napr. cudzí podnik)

  • triedenie odberov podľa dátumu a času vykonaného odberu

Systém umožňuje súdobú činnosť čítačiek aj mincovníka a rozlíšiť tak platby cudzích osôb (platba v hotovosti) a vlastných zamestnancov (platba na kartu s dotácií).

Riadenie výdajových automatov má rovnaké programové vybavenie ako prístupový systém a umožňuje využitie bežných identifikačných prvkov (kariet, kľúčeniek) z iných aplikácií systému BIS®.

Na zavedenie tejto aplikácie je vždy nutná spolupráca s výrobcom, príp. dodávateľom týchto strojov.

 

Mám záujem o ponuku          Minimálna konfigurácia