Prístupy BIS®

Prístupový systém BIS® je určený na zabezpečenie vstupov do vytipovaných priestorov, kontrolu pohybu a okamžitý prehľad o prítomnosti osôb v určenom priestore.

Zaisťuje rýchle a komfortné ovládanie dverí, závor, brán, turniketov a výťahov prostredníctvom inteligentných čítačiek. Ponúka efektívne riadenie prístupov pre malé firmy aj komplexné riešenie pre veľké korporácie.

Zavedením elektronického prístupového systému dosiahnete účinné zabezpečenie objektu proti voľnému pohybu osôb, ochranu majetku a kontrolu prístupu k chráneným informáciám vašej firmy.

Základné vlastnosti prístupového systému BIS®:

 • nahradenie mechanických kľúčov identifikačným prvkom

 • možnosť zadania povolených kariet vrátane časových zón

 • možnosť využiť klávesnicu na zadávanie PIN kódu (vyššia úroveň zabezpečenia)

 • evidencia jednotlivých povolených priechodov i neoprávnených pokusov o priechod

 • možnosť pripojenia externej antény pre exponované miesta

 • možnosť kombinácie s evidenciou dochádzky a stravovanie

 • ovládanie zámkov dverí, turniketov, externej signalizácie a pod.

 • súčasťou štandardnej verzie je modul RULETA – systém náhodného výberu zamestnancov za účelom napr. dychovej skúšky na alkohol či inú návykovú látku a pod.

Štandardná verzia programového vybavenia komplexne rieši problematiku povoľovania prístupov a vyhodnocovanie správania držiteľov identifikačných prvkov.

Pre aplikácie kontroly vstupu sú určené predovšetkým čítačky radu EP400*, HT200*, SU104*, MU02+, ESO a B104*.

Vhodným doplnkom prístupového systému môže byť modul „Tablet BIS“, ktorý je určený na náhodnú kontrolu osôb pohybujúcich sa v areáli spoločnosti.

Ďalšie moduly:

 • možnosť vyhodnocovať stav dverí (otvorené/zatvorené)

 • možnosť otvoriť všetky dvere súčasne

 • možnosť nastaviť dĺžku otvorenia dverí

 • funkcia „antipassback“ (riadené priechody)

 • vyhodnocovanie prítomnosti prvej a poslednej osoby v objekte s možnosťou ovládať EZS

 • možnosť ovládať zabezpečovacie a protipožiarne systémy (EZS, EPS)

 • v plnej i LIGHT verzii

Súčasťou prístupového systému môže byť modul vjazdov a výjazdov vozidiel alebo tiež modul tablet.

 

Mám záujem o ponuku          Minimálna konfigurácia