Modul TABLET

Modul „Tablet BIS“ je doplnkom dochádzkového a prístupového systému BIS®. Je určený na náhodnú kontrolu osôb pohybujúcich sa v areáli spoločnosti.

Osoba vykonávajúca kontrolu je vybavená ľubovoľným tabletom, ktorý je doplnený o našu čítačku AL1041usb. Kontrolovaná osoba priloží svoj identifikačný prvok k čítačke a na displeji tabletu sa zobrazí fotografia držiteľa prvku. Možno tak jednoducho rozpoznať neoprávnenú osobu či neautorizovaný vstup do areálu firmy.