Modul TABLET

Moduł “Tablet BIS” jest uzupełnieniem system kontroli dostępu BIS®. Jest przeznaczony do wyrywkowych kontroli osób przemieszczających się na terenie firmy.

Osoba wykonująca tę kontrolę jest wyposażona w dowolny tablet, który jest uzupełniony przez nasz czytnik AL1041usb. Kontrolowana osoba położy swój element identyfikacyjny na czytnik, a na ekranie tabletu pojawi się fotografia właściciela elementu identyfikacyjnego. Można więc łatwo rozpoznać osoby nieupoważnione lub niedozwolone wejście na teren firmy. Ta przydatna funkcja zapewniona jest dzięki oprogramowania BIS®, które sami opracowaliśmy i dostarczyliśmy.