Ewidencja zwozki odpadu domowego

System przeznaczony dla firm zajmujących się wywozem odpadów komunalnych. Pozwala on na prowadzenie szczegółowej ewidencji wywozu odpadów, rozliczenie poszczególnych użytkowników oraz gwarantuje spenienie wszelkich zobowiązać ze strony firm zajmujących się wywozme odpadów.

Standardowe funkcje czytnika:

Pojazd KUKA posiada czytnik z serii HT200x, który zapisuje poszczególne operacje. Kontenery odpadowe (kosze, pojemniki) są wyposażone w czujniki identyfikacyjne zapewniające jednoznaczną identyfikację pojemnika do opróżnienia. Czytnik zawiera listę pojemników na odpady oraz ich numerów identyfikacyjnych czujników, które może obsłużyć konkretny pojazd. Gwarantuje to opróżnienie pojemników z aktualnym czujnikiem i numerem identyfikacyjnym. Gwarantuje to rozliczenie wszystkich dokonanych operacji.

Gromadzenie danych jest możliwe również za pomocą czytnika, gwarantuje to wysoki komfort oraz możliwość gromadzenia danych również z

nietypowych pojemników.

Po zakończeniu wywozu odpadów dane transferowane są do odpowiedniego systemu informacyjnego w celu kolejnego przetworzenia.

Identyfikacja pojemników opiera się o bezdotykowy odczyt i czujnika, który gwarantuje poprawne działanie systemu bez względu na stopień zanieczyszczenia pojemnika lub pojazdu, bez względu na warunki atmosferyczne.

Wymagania minimalne dot. aplikacji oprogramowania BIS®:

Atributy Rekomendacja
OS: Win 10, Win 11, Windows 2019 Server, na terenie CZR
Rozdzielczość ekranu: min. 1024×768, zalecamy wyższy
Miejsce na HDD: 50MB, plus wolne miejsce dla danych
Sieć: 100/1000 Mbit
Moc PC: standardowy, biurowy PC

                                                                                                                                                                                                              

Aplikacja może być zainstalowany / uruchamiane lokalnie. Działanie serwera nie jest możliwe. Aplikacje BIS®  i Pumpa9 musi być zainstalowany na jednym komputerze.

Jestem zainteresowany