Systemy platnosciow

System płatności BIS przeznaczony jest do przeprowadzania bezpiecznych transakcji pieniężnych za pomocą elektronicznego terminalu z wykorzystaniem bezdotykowych kart chipowych. Jest odpowiedni do zastosowania w organizacjach handlowych z dużą siecią sklepów detalicznych.

System stosuje bezdotykowe karty chipowe z możliwością zapisywania do własnej pamięci, za ich pośrednictwem klient może płacić w sieci właściciela, uzupełniać środki finansowe poprzez wkład gotówki, wypłacać gotówkę z kasy lub płacić przekazem pocztowym.

Środki finansowe mogą być przelewane na kartę klienta z wynagrodzenia lub z konta bankowego. Właściciele systemów mogą uzgodnić pomiędzy sobą stosowanie kart kredytowych klientów w swoich sklepach detalicznych, powstanie tak krajowa sieć płatnicza.

Karty identyfikacyjne stosowane w systemie BIS® są wydawana przez właściciela a ich uruchomienie przeprowadza dostawca systemu. PIN wybiera każdy klient indywidualnie, może zmienić kod PIN za pomocą terminalu. Każda karta kredytowa zapisuje ostatnie operacje finansowe.

Części systemu:

Podstawą wszystkich funkcji płatniczego systemu elektronicznego jest kontrola i związki logiczne, które w maksymalny sposób gwarantują bezpieczeństwo systemu przed nieuprawnionym użyciem.

Chodzi tutaj o zamknięty obwód płatniczy, który nie jest podłączony do bankowych systemów płatniczych.

 

Jestem zainteresowany          Minimalna konfiguracja