Formy wsparce

System świadczenia usług

ESKON s.r.o. oferuje szeroką skalę usług przystosowanych do żądań i wymagań poszczególnych klientów lub kompleksowych rozwiązań w ramach wstępnego wdrażania, wdrażania i zastosowanie w procesie produkcji.

Przygotowanie w ramach wstępnego wdrażania:

 • Szczegółowe zapewnienie wszelkich wymagań użytkownika oraz zdolności systemu BIS do rozwiązywania tych problemów
 • zbadanie poziomu oraz parametrów technicznych bazy użytkownika (hardware)
 • analiza środowiska użytkownika
 • określenie czas przebiegu realizacji

Prace wdrożeniowe:

 • Instalacja oprogramowania
 • Szkolenie administratorów systemu BIS®
 • Szkolenie obsługi systemu BIS®
 • Wersje podstawowe parametryzacji systemu BIS na podstawie danych użytkowników
 • Stopniowe wprowadzanie do normalnej eksploatacji

Wsparcie powdrożeniowe:

 • Instalacja dodatkowego oprogramowania (nowe moduły w zależności od zainteresowań użytkownika)
 • Dodatkowe szkolenie administratorów systemu BIS® oraz dodatkowe szkolenia obsługi oprogramowania BIS®
 • Konsultacje, gorąca linia, help desk

Wsparcie techniczne systemu BIS oferuje wg kategorii zawartej umowy:

 • Aktualność legislacyjną sytemu BIS®
 • Modernizacja systemu poprzez bezpłatne aktualizacje i uaktualnienia ze znacznym rabatem
 • Bezbłędność programu i funkcji użytkownika
 • Rozwój systemu użytkownika
 • Wsparcie użytkownika
 • Gorącą linię
 • help desk
 • profilaktyczny przegląd hardware 1x rocznie
 • profilaktyczną kontrolę software 1 x rocznie
 • zniżki dotyczące usług związanych z obsługą BIS®
 • oferujemy serwisowy OUTSOURCING

Jeśli jesteś zainteresowany:

 • Ciągłym rozwojem systemu BIS®,
 • Wsparcie dla użytkowników,
 • Korzystanie z serwisu, gorącej linii i help desk,
 • Korzystnych cen usług serwisowych

Prosimy o kontakt

Numer tel: +420 553 624 055, +420 553 786 811
emailu: obchod@eskon.cz