Produkty

Spółka ESKON s.r.o. zaliczana jest do najdłużej działających na terenie Republiki Czeskiej firm zajmujących się technologiami informacyjnymi. Od początku swojego działania wprowadza nowe technologie i wykorzystuje bogate doświadczenia w ramach opracowywania nowych hardware i software.

System BIS® prezentuje rozwiązania w zakresie tzw. wielofunkcyjnego zastosowania elementów identyfikacyjnych, wybrany element identyfikacyjny (karta, brelok, odcisk palca, i inne) można stosować we wszystkich oferowanych aplikacjach.

Kupno systemu BIS® gwarantuje niewątpliwe zalety:

  • oryginalność opracowania hardware i software
  • wprowadzenie najnowocześniejszych tendencji i osiągnięć wiedzy z zakresu technologii bezdotykowych oraz biometrii
  • jednolity sposób obsługi oraz konserwacji wszystkich aplikacji
  • gwarancja kompleksowego serwisu przez cały okres korzystania z systemu, włącznie zagwarantowania legalnych aktualizacji
  • oszczędność środków finansowych dzięki ograniczeniu czasu niezbędnego do przetworzenia danych, zmniejszenie niebezpieczeństwa popełnienia błędu ze strony obsługi
  • oraz możliwość integracji z innymi systemami (wynagrodzeń, ekonomicznymi, personalistycznymi, dyspozytorskimi, zabezpieczającymi itd.)
  • certyfikaty
  • kilka wersji językowych

Spółka ESKON s.r.o.:

  • oferuje szeroką skalę usług obejmujących wstępne przygotowania przeprowadzane przed rozpoczęciem instalacji systemu BIS®, prace implementacyjne w czasie realizacji zamówienia i wsparcie po dostarczeniu systemu gwarantujące wykwalifikowaną pomoc (szkolenia, konsultacje, hot-line lub help desk)
  • gwarantuje serwis gwarancyjny przez okres 24 miesięcy. Po upłynięciu tego terminu, zapewniona jest dla klienta w razie potrzeby pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji systemu BIS®

Jestem zainteresowany