Efektivita výroby

Sledování efektivity práce

Sledování odpracované doby na jednotlivých střediscích nebo zakázkách napomáhá vedení společnosti sledovat a vyhodnocovat efektivitu práce jednotlivých zaměstnanců firmy.

Systém umožňuje sběr dat o prováděných výrobních operacích přímo na pracovištích pomocí čteček řady EP400x nebo HT200x. Získaná data jsou přenášena do nadřízeného software, kde jsou statisticky vyhodnocována.

Pro zákaznické systémy, které vyžadují identifikaci kartou, navrhujeme využití čtečky ISU1043.

Základní funkce programu:

  • sledování odpracované doby na jednotlivých nákladových střediscích

  • sledování odpracované doby na zakázkách (projektech)

  • možnost ručního rozdělení jednotlivých hodnot (odpracovaná doba, příplatky atd.) na nákladová střediska

  • export do mzdového systému

  • přizpůsobení programu individuálním požadavkům zákazníka

Tento systém je koncipován jako součást komplexního řešení identifikačních systémů dodávaných společností ESKON s.r.o. Proto lze jeho výstupy účelně využít také při výpočtu mezd, v kombinaci s docházkovým softwarem a dalšími aplikacemi.

 

Aplikace v průmyslu

Slouží k identifikaci předmětů, např. palet, přepravních kontejnerů apod. Cílem nabízeného řešení je dosáhnout vysoké úrovně automatizace výrobních procesů a tím zvýšit efektivitu, snížit provozní náklady a minimalizovat množství chyb způsobených lidským faktorem. Aplikace je vhodná především pro společnosti z oblasti výroby, logistiky a dopravy.

Každý předmět je vybaven identifikačním prvkem, který zabezpečuje jednoznačnou identifikaci v rámci výrobního procesu. Ke sběru a ukládání dat doporučujeme námi vyráběné ruční čtečky řady RS201x. Všechna pořízená data je možné dále zpracovávat v aplikačním software a statisticky vyhodnocovat.

Pro připojení k řídícím strojům ve výrobě a v jiných aplikacích vyžadující pouze identifikaci kartou navrhujeme využití čtečky ISU1043. Její vlastnosti umožňují ovládání (zapnutí/vypnutí) stroje a sledování doby, po kterou byl v činnosti.

 

 

Mám zájem o nabídku          Minimální konfigurace