Přístupy BIS®

Přístupový systém BIS® je určený pro zabezpečení vstupu do vytipovaných prostor, kontrolu pohybu a okamžitý přehled o přítomnosti osob.

Zajišťuje rychlé a komfortní ovládání dveří, závor, vrat, turniketů a výtahů prostřednictvím inteligentních čteček. Nabízí efektivní řízení přístupů pro malé firmy i komplexní řešení pro velké korporace.

Zavedením elektronického přístupového systému dosáhnete účinného zabezpečení objektu proti volnému pohybu osob, ochrany majetku a kontroly přístupu k chráněným informacím Vaší firmy.

Základní vlastnosti přístupového systému BIS®:

 • nahrazení mechanických klíčů identifikačním prvkem

 • možnost zadání povolených karet včetně časových zón

 • možnost využití klávesnice k zadávání PIN kódu (vyšší úroveň zabezpečení)

 • evidence jednotlivých povolených průchodů i neoprávněných pokusů o průchod

 • možnost připojení externí antény pro exponovaná místa

 • lze kombinovat s dalšími moduly systému BIS® (docházka, stravování)

 • ovládání zámků dveří, turniketů, závor, externí signalizace apod.

 • součástí standardní verze je modul RULETA – systém náhodného výběru zaměstnanců za účelem např. dechové zkoušky na alkohol či jinou návykovou látku apod.

Standardní verze programového vybavení řeší komplexně problematiku povolování přístupů a vyhodnocování chování držitelů identifikačních prvků.

Pro aplikace kontroly vstupu jsou určeny především čtečky řady EP400* , HT200* , SU104* , MU02+ , ESOB104*.

Vhodným doplňkem přístupového systému může být modul „Tablet BIS“, který je určen k náhodné kontrole osob pohybujících se v areálu společnosti.

Další moduly:

 • možnost vyhodnocování stavu dveří (otevřené/zavřené)

 • možnost otevření všech dveří současně

 • možnost nastavení délky otevření dveří

 • funkce „antipassback“ (řízené průchody)

 • vyhodnocování přítomnosti první a poslední osoby v objektu s možností ovládat EZS

 • možnost ovládání zabezpečovacích a protipožárních systémů (EZS, EPS)

 • v plné i LIGHT verzi

Součástí přístupového systému může být modul vjezdů a výjezdů vozidel.

 

Mám zájem o nabídku           Minimální konfigurace