Stravování BIS®

Automatické objednávání stravy se stává stejně potřebným pro efektivní chod firmy jako evidence docházky. Proto nabízíme kvalitní řešení objednávkového, restauračního i kombinovaného způsobu stravování s využitím běžných identifikačních prvků (karet, klíčenek) nebo biometrie z jiných aplikací systému BIS®.

Modulárnost hardware a software BIS® umožňuje sestavit nejen rozsáhlé systémy stravování se širokou škálou funkcionalit, ale také jednoduché varianty se základními funkcemi pro organizačně nenáročné provozy.

Cílem systému pro objednávání a výdej stravy je náhrada dosavadního způsobu objednávání a výdeje jídel pomocí papírových formulářů a výrazné zefektivnění provozu jídelny. Je založen na objednávkách jídel podle předem vytvořeného jídelníčku a jejich odběrech v době výdeje.

Vysoký uživatelský komfort zajišťuje možnost objednávání stravy přes webové rozhraní nebo vlastní PC. Pro zaměstnance bez přístupu k PC je možné systém doplnit o dotykový objednávací terminál TC01.

Nabízený modul umožňuje:

 • zobrazování jídelníčku na displeji

 • objednávání stravy na několik dní dopředu

 • rušení objednávek

 • burza jídel

 • poskytování informací o objednávání stravy (např. kontrola stavu účtu apod.)

Výdej objednaného jídla probíhá přes výdejovou jednotku. Po přiložení karty se zaměstnanci na displeji zobrazí objednané jídlo. Současně se obsluze zobrazí číslo jídla na externím displeji spolu s informací o počtu zbývajících jídel. Zaměstnanec obsluhy potvrzuje výdej jídla stiskem tlačítka, čímž se minimalizuje riziko chyb při výdeji.

Standardní verze programového vybavení řeší komplexně problematiku objednávání a výdeje stravy.

Hlavní funkce:

 • tvorba a jednoduchá údržba databanky strávníků obsahující základní informace o jednotlivých strávnících (např. číslo karty, jméno a příjmení, středisko, dotační šablona aj.)

 • tvorba a jednoduchá údržba databanky dotací (výpočet skutečných nároků na dotaci stravného na základě dat z docházkového systému)

 • tvorba a jednoduchá údržba databanky jídel

 • tvorba jídelních lístků

 • sumační sestavy objednaných a odebraných jídel na jednotlivé dny

 • přehled objednané a odebrané stravy jednotlivých strávníků

 • možnost ručního objednání či zrušení objednávky

 • převod požadovaných údajů do mzdového software

 • podklady pro tvorbu faktur

 • kompatibilita s docházkovým a přístupovým systémem, možnost doplnění o modul anketa

Restaurační stravování

Restaurační stravovaní umožňuje prodej doplňkového sortimentu různého druhu, případně prodej hlavního jídla (např. minutky) v bufetech či kantýnách. Představuje tak moderní systém volného prodeje bez nutnosti předchozí objednávky.

Zaměstnanci si přímo před platbou vybírají jídlo z aktuální nabídky. Platbu lze realizovat v hotovosti nebo bezhotovostně na registrační pokladně s PC, která je vybavena čtečkou AL1041.

Systém výrazně urychluje výdej stravy či zboží a držitelům identifikačních prvků přináší větší komfort při placení. Provozovatelům těchto zařízení jsou veškerá pořízená data k dispozici pro další zpracování (tvorba faktur, srážka ze mzdy apod.).

 

 

 

 

Mám zájem o nabídku          Minimální konfigurace