Pochůzky BIS ®

Systém je vhodný pro kontrolu činnosti pracovníků ostrahy, úklidové služby, personál zdravotnických zařízení a další poskytovatele služeb, kteří vyžadují pravidelné pochůzky zaměstnanců s možností jejich evidence a kontroly.

Základem pochůzkového systému BIS® je čtečka a identifikační disky rozmístěné na požadovaných kontrolních bodech.

Osoba provádějící pochůzku je povinna se identifikovat na všech stanovištích v rámci střeženého prostoru ve stanoveném pořadí. Rozlišení pracovníků ostrahy je možné pomocí vlastního identifikačního prvku.

Výhody pochůzkového systému BIS®:

  • rychlá finanční návratnost

  • snadná montáž identifikačního disku (provozní teplota -25 až +85 °C)

  • export dat do navazujících systémů

  • kompatibilita s dalšími moduly systému BIS®

  • možnost dodání formou samoinstalačního balíčku  

Funkce aplikačního software:

  • definice kontrolních bodů

  • evidence jednotlivých snímacích jednotek a jejich přidělování zaměstnancům ostrahy

  • vytváření kontrolních tras včetně stanovení minimálních časových intervalů mezi jednotlivými kontrolními body (zamezení tzv. „proběhnutí“ trasy)

  • plánování pochůzek pro jednotlivé pracovníky ostrahy

  • vyhodnocování pochůzek (sledování splnění pochůzkové činnosti včetně kontroly návštěvnosti jednotlivých stanovišť, sledování časových intervalů mezi jednotlivými kontrolními body apod.)

 

Mám zájem o nabídku              Minimální konfigurace