Autonomní čtečky řady SU104*

SU104* – tato designová a technologická řada hardware určena k řízení přístupových práv do vyhrazených prostor bez požadavku na sledování jejich historie. Možnost volby odstínu zaručuje vhodné doplnění interiéru či jiných aplikací systému BIS.

SU104* – mohou být připojeny k ústřednám EZS či pouze přenášet číslo identifikačního prvku do PC. Umožňují také přímé propojení k jednočipovým procesorům.

SU104* – napájení lze zvolit zálohované nebo pouze síťovým adaptérem. Nastavitelná je také délka otevření elektrozámku dveří, aktuální stav signalizuje LED dioda.

SU104* – výhodou je možnost instalace svépomocí.

Varianty autonomních čteček řady SU104*:

SU1040
Je určena k ovládání elektrozámku dveří pomocí bezkontaktních karet. Přístup mají povoleni pouze vlastníci karet, které byly zadány pomocí speciálně označené Master karty.

SU1044
Je určena k ovládání elektrozámku dveří pomocí bezkontaktních karet. Přístup mají povoleni pouze vlastníci karet, které byly nahrány jednoduše pomocí notebooku.

SU1042
Slouží pro přenos identifikačního čísla bezkontaktní karty do zařízení s rozhraním WIEGAND. Je určena pro připojení k ústřednám EZS, EPS a jiným periferiím.

SU1043
Je vhodná pro přenos identifikačního čísla prvku do sériového portu PC (RS232) nebo pro přímé připojení k jednočipovým procesorům.

SU1045
Nejčastěji užívaná pro přenos identifikačního čísla prvku do zařízení s rozhraním RS485.

SU1046
Je určena k ovládání elektrozámku dveří pomocí bezkontaktních karet. Přístup mají povoleni pouze vlastníci karet, které byly nahrány jednoduše pomocí notebooku. Výhodou je možnost vzdáleného programování a vyčítání dat při propojení s počítačem přes RS485.

SU1046+
Je určena především k ovládání elektrozámku dveří včetně možnosti časového omezení vstupu (tzv. časových zón). Lze ji také využít k jednoduché evidenci docházky bez potřeby zadávání důvodů přerušení pracovní doby. SU 1046+ je připojena na komunikaci přes RS485 nebo je vybavena integrovaným TCP/IP převodníkem.

SU1047bio
Je určena pro personalizační pracoviště k sejmutí otisků prstů. Snímač komunikuje s PC pomocí rozhraní RS232. Je vybaven dotykovým senzorem s modulem umožňující vysokorychlostní algoritmus čtení.

 

Mám zájem o nabídku