Personalistika a BOZP

modul DOMA                              modul OOPP

modul Anketa                          modul Návštěv

modul TERMO                             modul test COVID-19

modul Evakuace                        modul EVZA

modul Potisk karet                      modul Termíny

modul DOMA

 • modul DOMA (Správa dokumentů/Řízená dokumentace) nabízí přehlednou elektronickou evidenci a správu dokumentů v rámci firmy.
 • pomocí modulu je možno rozesílat dokumenty zaměstnancům na email, a to ať již pracovní či soukromý.
 • u vybraného dokumentu je možné nastavit rovněž termín, do kdy se má zaměstnanec s informacemi v dokumentu seznámit.
 • přes odkaz v emailu se zaměstnanec dostane na jemu určený dokument k přečtení. Zároveň dojde k automatickému záznamu v BIS®, že byl dokument zaměstnancem zobrazen = přečten.
 • optimální je toto řešení pro rozesílání oběžníků, směrnic či návodů k novým strojům, technologiím a BOZP.

 

modul EVZA

 • modul EVZA (Evidence zapůjčených předmětů) umožňuje přehlednou elektronickou evidenci zapůjčených předmětů, jako jsou klíče, pracovní pomůcky, výrobní zařízení, telefony, tablety, notebooky a další.
 • bezkontaktní identifikátor zaměstnance (karta/klíčenka) se použije i pro zapůjčení a vrácení předmětů. V elektronické evidenci je tak uložena informace, zda je předmět k dispozici, či již byl zapůjčen jiné osobě. Modul Evidence zapůjčených předmětů najde uplatnění ve výrobních procesech nebo skladech vaší společnosti.
 • ESKON reaguje na tuto poptávku a nabízí vhodné rozšíření stávajících přístupových systémů BIS®.
 • modul je doplněn čtečkou AL1041usb, která slouží k identifikaci a zároveň potvrzení vypůjčení nebo vrácení předmětu.

 

modul Anketa

 • aplikace docházka a stravování je možné doplnit také o modul Anketa, který slouží pro vyhodnocení anket zaměstnanců, včetně exportu dat, součtování a tvorby grafů. Modul lze využít na libovolném PC či dotykovém terminálu TC01 nebo MT .

 

modul Evidence testování COVID-19

 • v rámci aplikačního software BIS4 PRO vznikl nový číselník Termíny seznamy. Ten umožňuje vygenerovat seznam osob, které by měly být daný den testovány na COVID-19.
 • dále je možné zobrazit seznam osob, kterým ke zvolenému datu vyprší termín, případně již vypršel. Zároveň je možné provést kontrolu na přítomnost dané osoby, zda-li má na daný den naplánovanou směnu nebo nepřítomnost. Osoby beze směny je možné ze seznamu odfiltrovat.

 • v případě doplňkového modulu Online info přibyla možnost zapnout sledování propadlých termínů, tzn. při průchodu přes sledované snímače je možné odchytit osoby, kterým již prošel termín kontroly na COVID-19.

 

modul TERMO

 • v souvislosti s pokračujícími COVID-19 opatřeními vlády České i Slovenské republiky řada zaměstnavatelů zavádí nová preventivní opatření k ochraně zdraví svých zaměstnanců.

Více informací naleznete zde.

 

 

modul Evidence návštěv

 • k základním aplikacím systému BIS® nabízíme samostatné moduly, které ocení především personalisté a security manageři.
 • je vhodným doplňkem přístupového systému. Slouží k evidenci cizích osob (návštěv), které přicházejí do areálu. Návštěvy jsou při příchodu vybaveny identifikační kartou, která jim umožní vstup do příslušných prostor, výtahu či parkoviště včetně zaznamenání času příchodu/odchodu, popř. pohybu po budově.
 • při opakovaných návštěvách lze využít uložených údajů v databázi, což podstatně urychlí opětovné vydávání karet.

 

Docházkový a přístupový systém BIS doporučujeme rozšířit o modul školení BOZP pro zaměstnance i návštěvy (vhodné ve spojení s turnikety).

 

 

 

 

 

 

 

Modul návštěvy výrazně šetří čas a práci osob na recepcích či vrátnicích a umožňuje:

 • rozlišení dlouhodobé / krátkodobé návštěvy,
 • povolení přístupů návštěvě,
 • tisk návštěvního lístku / potvrzení podpisem PP01,
 • využití ruční čtečky RS201x nebo Modul TABLET pro autonávštěvy.

 

modul Evakuace

 • modul Evakuace slouží k zobrazení a tisku aktuálního stavu přítomných osob dle vytvořených skupin objektů (budov).

 • jakmile osoba je přidělena některému ze středisek, je automaticky v případě její přítomnosti zobrazena v seznamu. U přítomných osob je možné dohledat i osoby z modulu návštěv.
 • je možné nastavení příchodových i odchodových snímačů, které budou přetáčet přítomnost zaměstnanců i návštěv. Pro jednoznačnost identifikace doporučujeme doplnit o turnikety či jiné mechanické zábrany. V případě potřeby je možná i ruční změna stavu osoby (např. při zapomenuté kartě).
 • aplikaci je možné rozšířit o nádstavbu EvakuaceEPS, která slouží k automatizovanému vytisknutí/poslání emailem seznamu přítomných osob v případě vyhlášení poplachu. Toto je realizováno pomocí externího tlačítka, které se bezpotenciálově propojí s EPS (elektronický požární systém). V tomto případě pak obsluha nemusí modul Evakuace k vytvoření seznamu osob ovládat vůbec.
 • modul Evakuace doporučujeme jako vhodné doplnění protipožárních opatření každé společnosti.

 

modul výdeje OOPP

 • tento modul umožňuje sledování výdeje OOPP zaměstnancům s tím, že zaměstnanec potvrzuje výdej přiložením své karty.
 • ke správné funkci je potřeba snímač AL1041 s rozhraním USB/RS232.
 • v číselníku termínů je zaveden nová položka „Autorizace“, která umožní rozlišit termíny pro autorizovaný výdej OOPP (ochranné rukavice apod.) včetně nastavení počtu opakování, například co 3 měsíce.

 • při aktivaci/splnění termínu s autorizací bude proveden výdej OOPP a rovnou bude nastaven datum dalšího výdeje. Samozřejmostí je pak kompletní evidence historie výdejů i přehled nastávajících termínů včetně filtrování a možností doplnění poznámek.
 • modul výdeje OOPP je vždy přizpůsoben na specifické podmínky konkrétního uživatele.

modul Sledování termínů

 • tento modul je určen k evidenci a plánování termínů lékařských prohlídek, školení BOZP a dalších povinností, které vyplývají ze zákona a zaměstnavatel je povinen je plnit
 • termíny lze zaměstnanci přidělovat po jednotlivých záznamech nebo hromadně
 • modul umožňuje filtrování údajů, generování seznamů osob, tisk přehledů a samozřejmě také zobrazení historie pro případnou kontrolu

modul Potisk karet

 • tento modul je určen pro potisk identifikačních karet ISO formátu, které používáte v aplikacích systému BIS®.
 • uživatel si sám zvolí údaje a data, která budou vytištěna na identifikační karty. Nejčastěji to jsou údaje z databáze BIS (např. jméno, příjmení, osobní číslo, foto aj.), logo firmy, středisko, informace při nálezu ztracené karty apod. Tisknout můžete hromadně i po jednotlivých kartách.

 

Mám zájem o nabídku          Minimální konfigurace