Personalistika a BOZP

modul DOMA                                    modul OOPP

modul Anketa                                 modul Návštěv

modul TERMO                                   modul test COVID-19

modul Evakuace                                modul EVZA

modul Potisk karet

 

modul DOMA

 • modul DOMA (Správa dokumentů/Řízená dokumentace) nabízí přehlednou elektronickou evidenci a správu dokumentů v rámci firmy.
 • pomocí modulu je možno rozesílat dokumenty zaměstnancům na email, a to ať již pracovní či soukromý.
 • u vybraného dokumentu je možné nastavit rovněž termín, do kdy se má zaměstnanec s informacemi v dokumentu seznámit.
 • přes odkaz v emailu se zaměstnanec dostane na jemu určený dokument k přečtení. Zároveň dojde k automatickému záznamu v BIS®, že byl dokument zaměstnancem zobrazen = přečten.
 • optimální je toto řešení pro rozesílání oběžníků, směrnic či návodů k novým strojům, technologiím a BOZP

 

modul EVZA

 • modul EVZA (Evidence zapůjčených předmětů) umožňuje přehlednou elektronickou evidenci zapůjčených předmětů, jako jsou klíče, pracovní pomůcky, výrobní zařízení, telefony, tablety, notebooky a další.
 • bezkontaktní identifikátor zaměstnance (karta/klíčenka) se použije i pro zapůjčení a vrácení předmětů. V elektronické evidenci je tak uložena informace, zda je předmět k dispozici, či již byl zapůjčen jiné osobě. Modul Evidence zapůjčených předmětů najde uplatnění ve výrobních procesech nebo skladech vaší společnosti.
 • ESKON reaguje na tuto poptávku a nabízí vhodné rozšíření stávajících přístupových systémů BIS®.
 • modul je doplněn čtečkou AL1041usb, která slouží k identifikaci a zároveň potvrzení vypůjčení nebo vrácení předmětu.

 

modul Anketa

 • aplikace docházka a stravování je možné doplnit také o modul Anketa, který slouží pro vyhodnocení anket zaměstnanců, včetně exportu dat, součtování a tvorby grafů. Modul lze využít na libovolném PC či dotykovém terminálu TC01 nebo MT .

 

 

modul Evidence testování COVID-19

 • v rámci aplikačního software BIS4 PRO vznikl nový číselník Termíny seznamy. Ten umožňuje vygenerovat seznam osob, které by měly být daný den testovány na COVID-19.
 • dále je možné zobrazit seznam osob, kterým ke zvolenému datu vyprší termín, případně již vypršel. Zároveň je možné provést kontrolu na přítomnost dané osoby, zda-li má na daný den naplánovanou směnu nebo nepřítomnost. Osoby beze směny je možné ze seznamu odfiltrovat.

 • v případě doplňkového modulu Online info přibyla možnost zapnout sledování propadlých termínů, tzn. při průchodu přes sledované snímače je možné odchytit osoby, kterým již prošel termín kontroly na COVID-19

 

modul TERMO

V souvislosti s pokračujícími COVID-19 opatřeními vlády České i Slovenské republiky řada zaměstnavatelů zavádí nová preventivní opatření k ochraně zdraví svých zaměstnanců.

Více informací naleznete zde.

 

 

modul Evidence návštěv

 • k základním aplikacím systému BIS® nabízíme samostatné moduly, které ocení především personalisté a security manageři.
 • je vhodným doplňkem přístupového systému. Slouží k evidenci cizích osob (návštěv), které přicházejí do areálu. Návštěvy jsou při příchodu vybaveny identifikační kartou, která jim umožní vstup do příslušných prostor, výtahu či parkoviště včetně zaznamenání času příchodu/odchodu, popř. pohybu po budově.
 • při opakovaných návštěvách lze využít uložených údajů v databázi, což podstatně urychlí opětovné vydávání karet.

 

Docházkový a přístupový systém BIS doporučujeme rozšířit o modul školení BOZP pro zaměstnance i návštěvy (vhodné ve spojení s turnikety).

 

 

 

 

 

 

Modul návštěvy výrazně šetří čas a práci osob na recepcích či vrátnicích a umožňuje:

 • rozlišení dlouhodobé / krátkodobé návštěvy,
 • povolení přístupů návštěvě,
 • tisk návštěvního lístku / potvrzení podpisem PP01,
 • využití ruční čtečky RS201x nebo Modul TABLET pro autonávštěvy.

 

modul Evakuace

 • modul Evakuace slouží k zobrazení a tisku aktuálního stavu přítomných osob dle vytvořených skupin objektů (budov)

 • jakmile osoba je přidělena některému ze středisek, je automaticky v případě její přítomnosti zobrazena v seznamu. U přítomných osob je možné dohledat i osoby z modulu návštěv.
 • je možné nastavení příchodových i odchodových snímačů, které budou přetáčet přítomnost zaměstnanců i návštěv. Pro jednoznačnost identifikace doporučujeme doplnit o turnikety či jiné mechanické zábrany. V případě potřeby je možná i ruční změna stavu osoby (např. při zapomenuté kartě).
 • aplikaci je možné rozšířit o nádstavbu EvakuaceEPS, která slouží k automatizovanému vytisknutí/poslání emailem seznamu přítomných osob v případě vyhlášení poplachu. Toto je realizováno pomocí externího tlačítka, které se bezpotenciálově propojí s EPS (elektronický požární systém). V tomto případě pak obsluha nemusí modul Evakuace k vytvoření seznamu osob ovládat vůbec.
 • modul Evakuace doporučujeme jako vhodné doplnění protipožárních opatření každé společnosti.

 

modul výdeje OOPP

 • tento modul umožňuje sledování výdeje OOPP zaměstnancům s tím, že zaměstnanec potvrzuje výdej přiložením své karty.
 • ke správné funkci je potřeba snímač AL1041 s rozhraním USB/RS232.
 • v číselníku termínů je zaveden nová položka „Autorizace“, která umožní rozlišit termíny pro autorizovaný výdej OOPP (ochranné rukavice apod.) včetně nastavení počtu opakování, například co 3 měsíce

 • při aktivaci/splnění termínu s autorizací bude proveden výdej OOPP a rovnou bude nastaven datum dalšího výdeje. Samozřejmostí je pak kompletní evidence historie výdejů i přehled nastávajících termínů včetně filtrování a možností doplnění poznámek.
 • modul výdeje OOPP je vždy přizpůsoben na specifické podmínky konkrétního uživatele.

 

 

modul Potisk karet

Tento modul byl vytvořen jako samostatný program pro potisk bezkontaktních identifikačních karet ISO formátu. Ve spolupráci se systémem BIS4 se stává plnohodnotným modulem, umožňující jak hromadný tak jednotlivý potisk karet. Při tisku využívá naplněných hodnot z databáze programu BIS4 (jméno, příjmení, osobní číslo a foto). Dále je možno uživatelsky potisk doplnit např. o logo firmy, středisko, info o postupu při ztrátě karty apod.

 

 

Mám zájem o nabídku          Minimální konfigurace