Evidence svozu odpadu

Systém je určen firmám zabývající se svozem komunálního odpadu. Umožňuje přesnou evidenci odvozu odpadu, účtování jednotlivým uživatelům a dává občanům a organizacím jistotu, že při splnění všech závazků bude odpad dle potřeby vyvezen.

KUKA vůz je vybaven čtečkou řady HT200*, která zaznamenává jednotlivé výsypy. Odpadové nádoby (popelnice, kontejnery) jsou osazeny identifikačními disky, které zajistí v okamžiku výsypu jednoznačné určení této nádoby. Snímací jednotka obsahuje seznam odpadových nádob a čísel jejich identifikačních disků, které může daný vůz vysypat.  Provozovatel svozu má tak jistotu, že všechny výsypy jsou evidovány a veškeré náklady budou vlastníkovi účtovány ve správné výši.

Sběr dat je možný také pomocí čtečky, což přináší uživatelům větší komfort a možnost sběru dat z netypizovaných odpadových nádob.

K identifikaci nádoby je použit princip bezkontaktního čtení disku, který zajišťuje správnou činnost systému bez ohledu na stupeň znečištění nádoby nebo vozu, stav počasí a venkovní teplotu.

Po skončení svozu se pořízená data přenesou do softwarové aplikace systému BIS® k dalšímu zpracování.

Přehled základních funkcí softwarové aplikace BIS®:

  • možnost omezení výsypu u neplatičů (konkrétní prvky budou v systému označeny jako neplatné)

  • možnost zadání více identifikačních prvků pro konkrétního uživatele a také popisků k prvku

  • volba typu odpadu (komunální, papír, sklo, plast…)

  • možnost zadat adresu ke jménu, roztřídit uživatele dle oblastí, aby bylo možné tisknout výstupy za určité „spádové“ oblasti

  • u spádové oblasti nadefinovat náklady na svoz – v sumárních sestavách je pak možné spočítat náklady na svoz konkrétní oblasti

  • tiskové sestavy dle zákazníků, oblastí, typu odpadu, měsíční přehledy svozů k jednotlivým prvkům za dané období, podrobný výpis svozů (tzn. data a časy)

  • filtrování sestav podle zákazníka, oblasti, města, typu odpadu

  • další úpravy a sestavy na základě požadavků objednatele

Minimální požadavky na aplikační software BIS®:

Atribut Doporučení
OS: Windows 10,11, Windows Server 2019 a vyšší. České národní prostředí u všech OS.
Grafická karta: min. 1024×768, min. 256 barev
Místo na HDD: min. 50MB, plus volné místo na data
Síť: 100/1000 Mbit
Výkon PC: standardní kancelářské PC

                                                                                                                                                                                                              

Aplikaci lze instalovat/spouštět pouze lokálně. Serverový provoz není možný. Aplikace BIS®  a Pumpa9 musí být instalovány na jednom PC.

 

Mám zájem o nabídku              Minimální konfigurace