Výdejní automaty

Aplikace umožňuje na základě platné identifikace bezhotovostní odběr zboží z nápojových či občerstvovacích automatů. Informace o ceně zboží jsou společně s číslem identifikační karty, datem a časem odběru uloženy do paměti snímače a následně předány do nadřízeného software ke zpracování.

Standardní funkce programu:

  • evidence veškerých odběrů dle jednotlivých automatů: jídla, nápojů, nářadí, osobních ochranných pracovních pomůcek aj.

  • zajištění podrobného zúčtování zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců (např. cizí podnik)

  • třídění odběrů dle data a času provedeného odběru

     

Systém umožňuje soudobou činnost čteček i mincovníků a rozlišit tak platby cizích osob (platba v hotovosti) a vlastních zaměstnanců (platba na kartu s dotací).

Řízení výdejových automatů má stejné programové vybavení jako systém přístupový a umožňuje využití běžných identifikačních prvků (karet, klíčenek) z jiných aplikací systému BIS®.

Pro zavedení této aplikace je vždy nutná spolupráce s výrobcem, případně dodavatelem těchto strojů.

 

Mám zájem o nabídku              Minimální konfigurace